Kjempekontrakt til REINERTSEN!

The Art of Engineering: Troll C.

The Art of Engineering: Troll C.

Statoil viser REINERTSEN stor tillit ved å tildele kontrakt innen vedlikehold og modifikasjon. Kontrakten med opsjoner har en varighet på ti år og REINERTSEN estimerer at verdien kan være hele syv milliarder NOK for hele perioden. I tillegg tildeles en konkurranseavtale på ti år.

REINERTSEN er tildelt følgende installasjoner:
Troll-plattformene (A, B og C), Heimdal, Heidrun, Åsgard B-plattformen og produksjonsskipet (A). I tillegg kommer en opsjon på Njord-plattformen. Fra før har REINERTSEN også tilsvarende kontrakt for metanolanlegget på Tjeldbergodden.

REINERTSEN var tidlig ute og støttet behovet for forenkling og kostnadsreduksjoner. Sammen med Statoil har vi kommet en betydelig vei mot målet om 30% kostnadsreduksjon. Vi mener det er forbedringene, det å levere godt over tid, pluss at vi er helt skadefrie som gjør at vi lykkes i tildelingen. Det er fortsatt slik at HMS er det aller viktigste vi gjør. Tildelingen gjør at vi får mer arbeid til Midt-Norge. Dette er viktig for ingeniørmiljøet i Trondheim, produksjonen på Orkanger og for alle de som jobber offshore, men som er bosatt i regionen.

Kontrakten skaper trygghet for mange. Den vil gi kontinuerlig påfyll av oppdrag i en krevende tid, og tilfører arbeid til kontorene i Trondheim, Bergen, Murmansk og Gøteborg. Samtidig er det slik at nedgangen i aktivitet er betydelig. REINERTSEN er derfor fortsatt helt avhengig av å vinne mere i nærmeste fremtid.

Thomas Reinertsen

Reklamer

REINERTSEN gjennomfører EPCM-kontrakt på Mongstad

Bilde: Mongstad. Foto: Øyvind Hagen, Statoil ASA.

Bilde: Mongstad. Foto: Øyvind Hagen, Statoil ASA.

Statoil ASA har tildelt REINERTSEN en EPCM-kontrakt for ombygging av Unit 800 på Mongstad-raffineriet.

Prosjektets mål er å bygge om avsvovlingsanlegget slik at det kan produsere diesel med et lavt svovelinnhold samt å øke kapasiteten med 12 %.
Prosjektet er allerede startet og utføres ved REINERTSENs kontor i Gøteborg med noen ressurser tilført fra kontoret i Trondheim. Prosjektet omfatter detaljprosjektering, innkjøp og construction management. Ombyggingen vil i hovedsak gjennomføres mens anlegget er i drift, og skal være ferdig i september 2016.

REINERTSENs kontor i Gøteborg har lang erfaring fra raffineriprosjekter i Sverige og allerede våren/sommeren 2014 ble FEED-studien for dette prosjektet utført der.

Vet du hva fasilitering er – og hvordan du kan bruke det i din arbeidshverdag?

Foto: privat

Foto: privat

«Fasilitering kommer av det latinske «facilis», som betyr å gjøre lettere,» forteller Margit Hermundsgård, rådgiver for Samhandling i REINERTSEN. «I praksis innebærer fasilitering å legge til rette for at møter og prosesser i grupper går så enkelt og effektivt for seg som mulig.»

Av og til skjønner du ikke hva du har gjort, det bare ble veldig bra.. Et innblikk i fasilitering kan hjelpe deg med noen verktøy for å forstå hva som skal til for å lette prosessene og gjøre det riktige, ikke bare stole på flaksen.

«Det er om å gjøre å legge til rette for å hente ut det beste fra hverandre og få en god gruppedynamikk,» forklarer Margit.

«I disse tider hvor det er fokus på å løse oppgavene og prosjektene vi får så effektivt som mulig, er det ekstra viktig å jobbe med dette,» mener Hermundsgård. «Å være en tydelig og forberedt møteleder er relevant hver dag, men noen ganger kan det være nyttig å inkludere litt alternative tilnærminger i arbeidet vårt. Hvordan legger du for eksempel til rette for å få teamet ditt til å tenke radikalt annerledes, slik at de kommer fram til en løsning som er mer effektiv enn dagens praksis?»

I tillegg til å hjelpe ledelsen i avdeling Prosessanlegg med tilrettelegging av møter og prosessser, holder Margit kurs i fasilitering og møteledelse for ledere i hele REINERTSEN. Møteledelse er blitt en modul i det obligatoriske lederutviklingsprogrammet for alle ledere i REINERTSEN.

Har du lyst til å lære mer om fasilitering?

Nå har det blitt en bok! Sammen med Anniken Solem fra SINTEF har Margit nå gitt ut boken «Fasilitering» på Gyldendal akademiske forlag.

Boka retter seg mot både fasilitatorer som har eksterne kunder, fasilitatorer som jobber internt i egen organisasjon, og ledere på alle nivåer som i møter og utviklingsprosesser bruker en involverende lederstil.

Vi gratulerer Margit med boken og gleder oss over å ha vår egen fasilitator på laget!

Her kan du kjøpe boken: http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/OEkonomi-og-administrasjon/Kultur-og-kommunikasjon/Fasilitering

Kontrollerte arbeidsmiljøet på Heidrun

Javier gjør lydisolasjonsmålinger på Heidrun.

Javier gjør lydisolasjonsmålinger på Heidrun. Foto: Maija Spårman.

Javier Maresca fra akustikk og Maija Spårman fra teknisk sikkerhet i REINERTSEN Gøteborg besøkte Heidrun-plattformen i november. For å kontrollere arbeidsmiljøet utførte de blant annet lydisoleringsmålinger samt lyd-, lys- og overflatetemperaturmålinger i ulike områder på plattformen.

Et godt arbeidsmiljø er vel så viktig ute på havet som det er på land!

Godt nytt år!

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Vi i REINERTSEN ønsker alle et knakende godt nytt år!

Vi skal gjøre vårt beste for at 2015 blir et så bra år som mulig.

Hva er ditt nyttårsforsett?

God Jul!

Julkort 2014_NO

God jul ønskes alle kolleger, samarbeidspartnere og kunder fra REINERTSEN AS!

 

REINERTSEN, Rejlers og Norconsult utvider sitt samarbeid i store jernbaneprosjekter

 

REINERTSEN, Rejlers og Norconsult vil være med på toget når den fremtidige høyhastighetsjernbanen i Sverige vokser frem. Flere vellykkede prosjekter baner veg for fortsatt suksess. For å kunne tilby et komplett utvalg av tjenester når nye satsninger innen infrastrukturområdet går i gang, utvider vi vårt samarbeid. Nå forsterkes den svensknorske trioen med tyske Deutsche Bahn International (DBI). Sammen tar de et krafttak for å prosjektere og anlegge jernbane for raske tog.

De tre førstnevnte konsulentselskapene arbeider allerede side om side i flere prosjekter, blant annet med forbedringstiltak på strekningen Trelleborg–Lockarp og kapasitets- og sikkerhetsøkende tiltak ved Frykdalsbanen. Selskapene er også involvert i kontaktledningsoppgraderingen mellom Moholm og Falköping.

«I mange av de store satsningene som gjøres for å utvikle vår infrastruktur kreves det at de tekniske konsulentselskapene samarbeider og tar ansvar for helheten,» sier John Minkhe i REINERTSEN.

I 2013 var Rejlers med og ledet arbeidet med å utvikle en systemstandard for ny stambane med høyhastighetstog. DBI har erfaring fra utbygging av høyhastighetsjernbane i Tyskland, Kina og Taiwan. Sammen med REINERTSEN og Norconsult kan et komplett tjenesteområde tilbys på det svenske markedet.

«Det føles helt riktig at vi tar felles tak for å få være med og utvikle høyhastighetsjernbane. Både Sverige og Tyskland lever på et deregulert jernbanemarked med samme type krav og forutsetninger,» sier Laszlo Sarközi i Rejlers.

«Vi kompletterer hverandre og jobber bra sammen. Det vil eksisterende og nye kunder kunne dra nytte av fremover,» forteller Johan Sivengård i Norconsult.

Fremover kommer samarbeidet til å skje under navnet R2N Civil Engineering. I samarbeidet tilbys heldekkende kompetanse innen blant annet anlegg, bro, bygg, landskap, miljø og BEST (bane, el, signal og tele).

For ytterligere informasjon, kontakt:

Laszlo Sarközi, divisionssjef Infra, Rejlers, +46 72 213 82 39 

John Minkhe, till Leder Markedsområde Infrastruktur, REINERTSEN, +47 404 53 111 

Johan Sivengård till leder Markedsområde Veg & Bane, Norconsult, +46 73 079 50 33

%d bloggere like this: