REINERTSEN og ÅF slår seg sammen i Norge

Bildet: Kristian Reinertsen/REINERTSEN AS

Bildet: Kristian Reinertsen/REINERTSEN AS

REINERTSENs landdivisjon og det svenske ingeniør- og konsulentselskapet ÅF samler erfaring og kompetanse innen infrastruktur- og byggeprosjekter og etablerer et nytt felles selskap i Norge: ÅF REINERTSEN AS.

«REINERTSEN og ÅF har komplementære ferdigheter og utfyller hverandre i markedene vi opererer. Løsningen er derfor en betydelig vinn-vinn situasjon. Vi er spesielt imponert over ÅFs tekniske kompetanse og erfaring med store komplekse prosjekter. ÅF har en stor rådgivervirksomhet i Sverige og sammen med deres omlag 2 000 medarbeidere innen bygg og anlegg i Sverige blir vi en sterkere og mer komplett partner for våre kunder,» sier Kristian Reinertsen.

Les dagens oppslag i Byggeindustrien: REINERTSEN og ÅF slår seg sammen i Norge

Reklamer

REINERTSEN prosjekterer nye Bodø rådhus

Illustrasjon: ALL - atelier lorentzen langkilde.

Illustrasjon: ALL – atelier lorentzen langkilde.

REINERTSEN er innstilt som vinner av anbudskonkurransen om rådgivertjenester for nytt rådhus i Bodø. Oppdraget omfatter alle rådgiverfagene der REINERTSEN selv dekker alle fagområder. Tilbudsarbeidet ble gjennomført i tett samarbeid mellom Oslo og Trondheim. Det gode samarbeidet vil fortsette under prosjektgjennomføringen da prosjektet skal gjennomføres med bistand fra begge lokasjoner.

Bodøs nye rådhus er et prosjekt i sentrum av Bodø. Prosjektet består av 6450 m² nybygg og 5300 m² rehabilitering. Bygget skal oppføres innenfor kvartalet avgrenset av Kongens gate, Torvgata, Dronningens gate og Havnegata. Dagens rådhus, Norges bank og det gamle biblioteket ligger i dag i samme kvartalet. Eksisterende rådhusbygg og bygget til Norges bank skal beholdes uforandret på synlige fasader men skal rehabiliteres totalt innvendig. Det gamle bibliotek rives som et eget prosjekt og dette arbeidet inngår ikke i ytelser som skal leveres innenfor denne tilbudsinnbydelsen. Det skal bygges et nytt bygg i seks etasjer som fyller ut arealet der det gamle biblioteket lå samt ytterligere areal som integrerer bygget til Norges bank og eksisterende rådhusbygg i et samlet nytt rådhusbygg.

Leverte tjenester skal være dekkende for entreprenørtjenester, gjennomføring av leveranser og byggearbeider, komplettere og idriftsette bygningene, samt dokumentere bygning og tekniske installasjoner.

Dette innebærer bl.a. følgende rådgivningstjenester:
◦Detaljprosjektering
◦Anbudstegninger og -beskrivelser
◦Teknisk evaluering av anbud
◦Bistand med utarbeidelse av kontraktsdokumenter og entrepriseplaner
◦Kostnadsestimering og bistand ved usikkerhetsanalyser
◦Komplette arbeidstegninger
◦Nødvendig rådgivningsassistanse på byggeplassen
◦Utarbeidelse av «som-bygget» informasjon
◦Administrering av FDVU-dokumentasjon og opplæring før overlevering
◦Innhenting av myndighetsgodkjenninger for egne beregninger og tegninger
◦PRO-funksjonene for egen prosjektering og for eventuell leverandørprosjektering med nødvendig kontroll av leverandørprosjekteringen
◦Nødvendig intern teknisk koordinering av den totale prosjekteringen hos RI
◦Bistand i forbindelse med overlevering av alle kontraktsarbeider til byggherre
◦Bistand i utarbeidelse av sluttoppgjør

ÅF og Reinertsen fører samtaler om felles norsk rådgiverselskap

Foto: Kristian Reinertsen/REINERTSEN AS

Foto: Kristian Reinertsen/REINERTSEN AS

ÅF og Reinertsen AS er i forhandlinger om å samle sine norske virksomheter innen prosjektering av infrastruktur, bygg og industri i et felles selskap.

Det nye selskapet vil bestå av over 350 medarbeidere innen arkitektur, plan-, miljø- og ingeniørfag og ha en årsomsetning på ca. 450 MNOK. Samtalene omfatter også mulighetene for at ÅF overtar Reinertsens svenske landbaserte konsulentvirksomhet med ca. 160 ansatte og en omsetning på ca. 200 MSEK.

En sammenslåing vil være underlagt meldeplikt til Konkurransetilsynet i Norge. Reinertsens Olje&Gass-virksomhet og ÅF Advansia er ikke en del av samtalene.

2015-11_ÅF_REINERTSEN

Eikeli vgs. på besøk i REINERTSEN Oslo

Bildet: Johann presenterer REINERTSEN for studentene ved Eikeli vgs.

Bildet: Johann presenterer REINERTSEN for studentene ved Eikeli vgs.

I dag er vi så heldige å ha besøk av dyktige studenter fra Eikeli videregående skole i REINERTSEN Oslo.

25 nysgjerrige studenter ved matematikk- og fysikklinjen til Eikeli vgs. ble presentert for REINERTSEN av Lucie Sunde-Eidem og Johann Ørn Gudmundsson. Johann fortalte studentene hvordan han har utviklet sin kompetanse i REINERTSEN og hvilke karrieremuligheter og oppgaver som finnes for ingeniører i bedriften.

– Studentene ble veldig fascinert av hvordan vår unike offshorekompetanse også kan brukes i landbasert virksomhet, forteller Lucie. Dette klippet om konseptet Kunstig sjøbunn gjorde inntrykk: http://www.youtube.com/watch?v=1RIgbfF_O58&app=desktop

Vi takker for besøket og ønsker velkommen tilbake etter endt utdanning!

REINERTSEN inngår som en lokal aktør for Ayesa på EPC Ski

Illustrasjon: Nye Ski stasjon. Eier av ill. Jernbaneverket/Multiconsult.

Illustrasjon: Nye Ski stasjon. Eier av ill. Jernbaneverket/Multiconsult.

REINERTSEN har inngått kontrakt med det spanske rådgiverfirmaet Ayesa som har rådgiveroppdraget på et av delprosjektene på Follobanen, EPC Ski. REINERTSEN skal bidra med lokal kunnskap og fagekspertise innenfor definerte områder.

REINERTSEN har inngått kontrakt med det spanske rådgiverfirmaet Ayesa. Ayesa er rådgiver for entreprenøren OHL (Obrascón Huarte Lain S.A) som har blitt tildelt en av kontraktene på Follobanen, EPC Ski. Follobanens delprosjekt i Ski omfatter arbeidene på den 1,5 km lange dagstrekningen mellom Langhus og Ski og bygging av nye Ski stasjon. Follobaneprosjektet i regi av Jernbaneverket er det største samferdselsprosjekt i Norge i nyere tid, og bygges for hastighet opp mot 250 km/t og en levetid på minst 100 år. REINERTSENs oppgave er å bidra med norsk kunnskap, som en lokal aktør og støtte for Ayesa innenfor flere fagområder.

Prosjektet blir spennende å jobbe på både i forhold til kompleksitet og størrelse!

Lenker:

Jernbaneverket: Kontrakten for EPC Ski er signert.

Entreprenøren: OHL wins the EPC Ski contract for 290 million euros

Bygg.no: Kontrakten for EPC Ski er signert.

Høstsamling i Gudbrandsdalen

Foto: Reinertsen

Foto: Reinertsen

150 medarbeidere fra rådgivergjengen i Reinertsens landbaserte virksomhet møttes midt mellom Trondheim, Oslo og Bergen i forrige uke. Årets høstsamling var lagt til vakre omgivelser i Gudbrandsdalen.

Vi jobbet med faglig utvikling, strategi og var på befaring på kjempeprosjektet E6 Vinstra-Sjoa som flere av oss har jobbet med i flere år. Her fikk vi god guiding fra Statens vegvesens prosjektledelse i fantastisk høstvær.

201509_Høstsamling_Anne Ranvig
Bildet: Engineering Norge på Gudbrandsgaard Hotell, Kvitfjell.

Veidekke har kjøpt REINERTSEN Entreprenør

Bildet viser divisjonsdirektør Kristian Reinertsen i Reinertsen AS (t.v.) og adm. dir. Dag Andresen i Veidekke Entreprenør. (Foto: John Inge Vikan/Byggeindustrien).

Bildet viser divisjonsdirektør Kristian Reinertsen i Reinertsen AS (t.v.) og adm. dir. Dag Andresen i Veidekke Entreprenør. (Foto: John Inge Vikan/Byggeindustrien).

Veidekke Entreprenør AS har skrevet kontrakt med REINERTSEN AS om å kjøpe deres landbaserte bygge- og anleggsvirksomhet. – Reinertsen Entreprenør styrker vår gjennomføringsevne og øker vår konkurransekraft. Nå gleder vi oss til å få 215 nye dyktige kolleger i Oslo, Trondheim og Bodø, sier administrerende direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør.

Reinertsen Entreprenør utfører byggeoppdrag i Oslo, Trondheim og Bodø og anleggsoppdrag over hele landet. Fra første september vil de 215 ansatte, tre pågående prosjekter og en ordrereserve på 600 millioner kroner gå inn i Veidekkes bygge- og anleggsvirksomhet.

– Reinertsen Entreprenør har dyktige fagarbeidere og funksjonærer som vil styrke Veidekke. Vi har høy aktivitet og stort behov for kompetansen Reinertsen har både innen bygg og anlegg. Det er i denne sammenheng meget god match mellom Veidekke og Reinertsen, sa administrerende direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør da kjøpsprosessen ble offentliggjort i juli.

Morselskapet Reinertsens AS ønsker fremover å fokusere på sine kjernevirksomheter. Deres rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomhet berøres ikke av salget, ei heller Reinertsens olje- og gassvirksomhet.

Overdragelsen skjer med regnskapsmessig virkning fra første september. Kjøpesummen utgjør 77 millioner kroner, og kjøpet gjennomføres som et innmatskjøp.

For mer informasjon kontakt:
Adm. dir. Dag Andresen i Veidekke Entreprenør, tlf 91 55 14 10, dag.andresen@veidekke.no
Divisjonsdirektør Kristian Reinertsen, tlf 93 09 05 45, kristian.reinertsen@reinertsen.no

%d bloggere like this: