REINERTSEN vil være en del av løsningen – fanger CO2 og produserer ren hydrogen

Tenk deg en framtid der norsk naturgass blir forvandlet til ren hydrogen og samtidig gir CO2 til EOR på plattformer ute i Nordsjøen. Det mener Reinertsen de kan få til med en syltynn membran av palladium.

Filmsnutt laget i forbindelse med CLIMITs 10-års jubileum.

Filmsnutt laget i forbindelse med CLIMITs 10-års jubileum.

I et romslig hjørnekontor, med fri utsikt til Munkholmen og Trondheimsfjorden, sitter Torkild Reinertsen og Frode Roness med et 20 cm langt glassrør mellom hendene. Stålrøret som ligger inni er kledd med noe som ligner aluminiumsfolie. – Dette er framtiden, sier Reinertsen.

Grønn business

Reinertsen AS er en familieeid engineeringbedrift, etablert like etter 2. verdenskrig. Selskapet, som i dag har omlag 1500 ansatte, leverer alt fra avansert offshoreteknologi, til rådgivende ingeniørtjenester. Selv om fallende oljepris har gitt selskapet hard medfart i det siste, er Torkild Reinertsen overbevisst om at olje og gass vil være viktig også i framtiden.

– Det er en rekke formål der det ikke finnes alternativer i dag, så olje og gass vil vi trenge i flere tiår framover. Klimaproblemet er imidlertid reelt nok, derfor må vi gjøre denne næringen så ren og bærekraftig som mulig, sier han. Det er her det lille glassrøret kommer inn.

Palladium-magi

Det blanke metallet på røret inni kan ligne aluminium, men er noe helt annet. Det er en tynn film av palladium – et sjeldent og svært kostbart grunnstoff med helt unike egenskaper. Det er nemlig bare hydrogenatomer som slipper gjennom filmen, mens CO2 og andre gasser blir holdt igjen. Når filmen legges over et porøst rør som det sendes gass gjennom, vil hydrogen skilles ut gjennom membranen. Teknologien kan dermed brukes til å produsere hydrogen uten å slippe ut CO2.

Reinertsen ønsker i første omgang å bruke teknologien til CO2-rensing på gasskraftverk. Neste skritt på veien blir å teste teknologien på Statoils metanolanlegg på Tjeldbergodden.

– Det er flere år siden vi først tok kontakt med SINTEF og NTNU for å få hjelp til CO2-rensing, sier Frode Roness, som har ledet prosjekt. – Det var de som foreslo bruk av palladium-membran. De membranene som eksisterte var imidlertid for tykke til praktisk bruk i stor skala. Utfordringen har derfor vært å lage membranene så tynne som mulig, og i tilstrekkelig stort areal. Det har vi fått til, takket være et A-lag av forskere og støtte fra CLIMIT. Nå kan vi produsere en kvadratmeter av gangen. Filmen legges over porøse rør som settes sammen til moduler. Rensekapasiteten bestemmes egentlig bare av antall moduler.

Hastverk

Selv om teknologien ikke er ny, har Reinertsen et konkurransefortrinn i å ha den tynneste og mest effektive membranen på markedet. Skal de beholde forspranget, er det viktig å komme ut på markedet så fort som mulig.

– Planen er at vi skal ha et kommersielt produkt klart allerede tidlig i 2017, eller kanskje helst allerede sent 2016, sier Torkild Reinertsen. Deretter håper vi at mange kunder vil prøve ut teknologien i sine eksisterende anlegg.

Selv om dette i første omgang er tenkt som en renseteknologi, kan det bli vel så aktuelt for å produsere hydrogen. Hydrogen kan brukes både til energiproduksjon og som drivstoff i transportsektoren, og har den fordel at det eneste «avfallet» er rent vann. Tradisjonell hydrogenproduksjon gjennom elektrolyse er imidlertid svært energikrevende, noe som ikke nødvendigvis er så bra for miljøet. Palladium-teknologien er lite energikrevende.

– Tenk deg at vi tar denne teknologien i bruk på plattformer ute i Nordsjøen. Da kan vi produsere hydrogen i store mengder, samtidig som vi injiserer overskuddet av CO2 direkte ned i olje- og gassfeltene der den vil bidra til høyere utvinningsgrad før den går til varig lagring, sier Torkild Reinertsen begeistret. – Da ville vi kunne få en «lav-karbon» gassvirksomhet som er bærekraftig også i et lavutslippssamfunn.

Artikkelen er skrevet og publisert i forbindelse med CLIMIT-programmets 10 års jubileum i år: http://www.gassnova.no/no/Documents/Climit_magasin_WEB.pdf

Reklamer

Nytt oppdrag: Oppstart av LNG-anlegget på Tjeldbergodden

Bildet: Harald Pettersen, Statoil ASA

Bildet: Harald Pettersen, Statoil ASA-

REINERTSEN signerte fredag 30. oktober kontrakt med AGA AS om å klargjøre LNG (Liquified Natural Gas)-fabrikken på Tjeldbergodden for ny produksjon.

Fabrikken ble besluttet nedstengt i 2012, og Reinertsen hadde oppdrag med blant annet avblinding og demontering av rørlinjer.

Reinertsen har fått det overordnede ansvaret for at produksjonen kan starte på nytt.

Oppdraget vil bli utført i nært samarbeid med blant annet Bravida som vil stå for en betydelig del av jobben. En god del av installasjonen vil bli gjort i forbindelse med revisjonsstans på Tjeldbergodden i mai/juni 2016. Planlagt oppstart av fabrikken er 1. oktober 2016.

Godt nytt år!

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Vi i REINERTSEN ønsker alle et knakende godt nytt år!

Vi skal gjøre vårt beste for at 2015 blir et så bra år som mulig.

Hva er ditt nyttårsforsett?

God Jul!

Julkort 2014_NO

God jul ønskes alle kolleger, samarbeidspartnere og kunder fra REINERTSEN AS!

 

Oktobers HMS-bedrift på Thora Storm ble Ramirent!

Bildet: stolt bas hos Ramirent, Kim Egeberg sammen med Kirsti F. Traa fra REINERTSEN.

Bildet: stolt bas hos Ramirent, Kim Egeberg sammen med Kirsti F. Traa fra REINERTSEN.

For å motivere til fortsatt godt HMS-arbeid på byggeprosjektet vil Thora Storm kåre månedens HMS-bedrift blant våre underentreprenører og egne fagarbeidere hver måned framover.

Vinneren etter første kåring i oktober ble Ramirent. Hvert firma vurderes etter RUH-rapportering, ryddighet, bidrag til forbedringer på morgenmøter og vernerunder. Ramirent scorer høyt på RUH-frekvens og er aktive bidragsytere i morgenmøtene.

Vi er glade for å ha Kim Egeberg og teamet hans fra Ramirent på Thora Storm. De har vist stor vilje til å etterleve REINERTSENs HMS-krav! Ramirent fikk overlevert diplom av prosjektleder Rolf Bjarne Aune under morgenmøtet i dag, og vi spanderte kake til lunsj.

En «blomst» gies også til vår HMS&K-leder på prosjektet, Kirsti Traa.
«You make a difference Kirsti,” avslutter Rolf Bjarne Aune.

Vi gratulerer og heier på fortsatt godt HMS-arbeid!

Hva er din erfaring etter første året som ansatt?

Bildet: gruppearbeid under årets arrangement.

Bildet: gruppearbeid under årets arrangement.

Fra nyansatt til erfaren er en oppfølgingsdag til introduksjonsdagen for nyansatte i REINERTSEN AS Land. Vi samler alle som har vært ansatt ett år for å evaluere det første året som ansatt i bedriften. En slik samling ble avholdt for REINERTSEN Land i Trondheim for et par uker siden.

«Det var virkelig artig å møte så mange positive og dyktige medarbeidere fra divisjon Entreprise, Engineering og arkitektene våre i tegn_3,» forteller en entusiastisk Lisa Sætnan Sjöbratt i HR-avdelingen. «Det er godt å høre at mange føler at de får ansvar og tillit, har spennende arbeidsoppgaver og at vi sammen skaper et godt arbeidsmiljø. Vi har fått mange gode innspill som gjør at vi kan vi fortsette arbeidet med å bli enda bedre.»

Målet med samlingen er:

– Å bli bedre kjent og skape gode tverrfaglige relasjoner for ansatte på Landsiden.

– Å styrke kunnskapen om hva det vil si å være ansatt i REINERTSEN AS.

– Å evaluere året som nyansatt i REINERTSEN AS.

– Å skape en enda bedre arbeidsplass for både nyansatte og ansatte i REINERTSEN AS.

Se flere bilder fra årets arrangement på vår Facebook-side.

Statoil har tildelt REINERTSEN kontrakt på 450 millioner

Bildet: f.v. Thomas Reinertsen, divisjonsdirektør og Morten Sundt, Manager Supply Chain. Foto: Jan Ivar Skjetne/REINERTSEN.

Bildet: f.v. Thomas Reinertsen, divisjonsdirektør og Morten Sundt, Manager Supply Chain. Foto: Jan Ivar Skjetne/REINERTSEN.

Den nye kontrakten på Tjeldbergodden har en varighet på over tre år og opsjon på forlengelse i to perioder á to år. REINERTSEN estimerer kontraktsverdien til 450 millioner kroner inkludert opsjoner.

REINERTSEN har siden 1997 hatt V&M-ansvaret på Tjeldbergodden.

«Tilliten Statoil demonstrerer ved å videreføre dette samarbeidet over så mange år gjør meg skikkelig stolt. Den viser at vi leverer i henhold til kundens forventninger,» sier divisjonsdirektør Thomas Reinertsen.

Har hele verdikjeden på plass

REINERTSEN produserer for Tjeldbergodden på løpende bånd. Engineering og innkjøp utføres ved REINERTSENs hovedkontor i Trondheim, mens prefabrikasjon foregår ved offshoreverftet på Orkanger før nye løsninger installeres av REINERTSENs fagarbeidere på Tjeldbergodden. Vi samarbeider tett med Statoil hele tiden.

«I REINERTSEN gjennomfører vi hele EPCI-prosessen in-house. Vi har med tung ingeniørkompetanse og går dypt inn i hver detalj. Ingeniørene er tett på fagarbeiderne, både ved våre egne offshoreverft og under installasjon. Slik leverer vi sømløst, og nettopp derfor ser vi også sammenhengene og mulighetene for å levere bedre løsninger,» forklarer Thomas Reinertsen.

Lokale arbeidsplasser
«Kontrakten med Statoil er av stor betydning for lokalbefolkningen fra Aure og Hemne som jobber på Tjeldbergodden. Mye av kontoret og verkstedet her baserer seg på kontrakten med Statoil,» sier Reinertsen.

Teknisk Ukeblad: Statoil tildeler Reinertsen 450-millioners-kontrakt
Adresseavisen: Storkontrakt til REINERTSEN

For mer informasjon kontakt:
Thomas Reinertsen
Direktør for Divisjon fabrikasjon og installasjon
Tlf. 930 90 494

%d bloggere like this: