Kjempekontrakt til REINERTSEN!

The Art of Engineering: Troll C.

The Art of Engineering: Troll C.

Statoil viser REINERTSEN stor tillit ved å tildele kontrakt innen vedlikehold og modifikasjon. Kontrakten med opsjoner har en varighet på ti år og REINERTSEN estimerer at verdien kan være hele syv milliarder NOK for hele perioden. I tillegg tildeles en konkurranseavtale på ti år.

REINERTSEN er tildelt følgende installasjoner:
Troll-plattformene (A, B og C), Heimdal, Heidrun, Åsgard B-plattformen og produksjonsskipet (A). I tillegg kommer en opsjon på Njord-plattformen. Fra før har REINERTSEN også tilsvarende kontrakt for metanolanlegget på Tjeldbergodden.

REINERTSEN var tidlig ute og støttet behovet for forenkling og kostnadsreduksjoner. Sammen med Statoil har vi kommet en betydelig vei mot målet om 30% kostnadsreduksjon. Vi mener det er forbedringene, det å levere godt over tid, pluss at vi er helt skadefrie som gjør at vi lykkes i tildelingen. Det er fortsatt slik at HMS er det aller viktigste vi gjør. Tildelingen gjør at vi får mer arbeid til Midt-Norge. Dette er viktig for ingeniørmiljøet i Trondheim, produksjonen på Orkanger og for alle de som jobber offshore, men som er bosatt i regionen.

Kontrakten skaper trygghet for mange. Den vil gi kontinuerlig påfyll av oppdrag i en krevende tid, og tilfører arbeid til kontorene i Trondheim, Bergen, Murmansk og Gøteborg. Samtidig er det slik at nedgangen i aktivitet er betydelig. REINERTSEN er derfor fortsatt helt avhengig av å vinne mere i nærmeste fremtid.

Thomas Reinertsen

Reklamer

REINERTSEN vil være en del av løsningen – fanger CO2 og produserer ren hydrogen

Tenk deg en framtid der norsk naturgass blir forvandlet til ren hydrogen og samtidig gir CO2 til EOR på plattformer ute i Nordsjøen. Det mener Reinertsen de kan få til med en syltynn membran av palladium.

Filmsnutt laget i forbindelse med CLIMITs 10-års jubileum.

Filmsnutt laget i forbindelse med CLIMITs 10-års jubileum.

I et romslig hjørnekontor, med fri utsikt til Munkholmen og Trondheimsfjorden, sitter Torkild Reinertsen og Frode Roness med et 20 cm langt glassrør mellom hendene. Stålrøret som ligger inni er kledd med noe som ligner aluminiumsfolie. – Dette er framtiden, sier Reinertsen.

Grønn business

Reinertsen AS er en familieeid engineeringbedrift, etablert like etter 2. verdenskrig. Selskapet, som i dag har omlag 1500 ansatte, leverer alt fra avansert offshoreteknologi, til rådgivende ingeniørtjenester. Selv om fallende oljepris har gitt selskapet hard medfart i det siste, er Torkild Reinertsen overbevisst om at olje og gass vil være viktig også i framtiden.

– Det er en rekke formål der det ikke finnes alternativer i dag, så olje og gass vil vi trenge i flere tiår framover. Klimaproblemet er imidlertid reelt nok, derfor må vi gjøre denne næringen så ren og bærekraftig som mulig, sier han. Det er her det lille glassrøret kommer inn.

Palladium-magi

Det blanke metallet på røret inni kan ligne aluminium, men er noe helt annet. Det er en tynn film av palladium – et sjeldent og svært kostbart grunnstoff med helt unike egenskaper. Det er nemlig bare hydrogenatomer som slipper gjennom filmen, mens CO2 og andre gasser blir holdt igjen. Når filmen legges over et porøst rør som det sendes gass gjennom, vil hydrogen skilles ut gjennom membranen. Teknologien kan dermed brukes til å produsere hydrogen uten å slippe ut CO2.

Reinertsen ønsker i første omgang å bruke teknologien til CO2-rensing på gasskraftverk. Neste skritt på veien blir å teste teknologien på Statoils metanolanlegg på Tjeldbergodden.

– Det er flere år siden vi først tok kontakt med SINTEF og NTNU for å få hjelp til CO2-rensing, sier Frode Roness, som har ledet prosjekt. – Det var de som foreslo bruk av palladium-membran. De membranene som eksisterte var imidlertid for tykke til praktisk bruk i stor skala. Utfordringen har derfor vært å lage membranene så tynne som mulig, og i tilstrekkelig stort areal. Det har vi fått til, takket være et A-lag av forskere og støtte fra CLIMIT. Nå kan vi produsere en kvadratmeter av gangen. Filmen legges over porøse rør som settes sammen til moduler. Rensekapasiteten bestemmes egentlig bare av antall moduler.

Hastverk

Selv om teknologien ikke er ny, har Reinertsen et konkurransefortrinn i å ha den tynneste og mest effektive membranen på markedet. Skal de beholde forspranget, er det viktig å komme ut på markedet så fort som mulig.

– Planen er at vi skal ha et kommersielt produkt klart allerede tidlig i 2017, eller kanskje helst allerede sent 2016, sier Torkild Reinertsen. Deretter håper vi at mange kunder vil prøve ut teknologien i sine eksisterende anlegg.

Selv om dette i første omgang er tenkt som en renseteknologi, kan det bli vel så aktuelt for å produsere hydrogen. Hydrogen kan brukes både til energiproduksjon og som drivstoff i transportsektoren, og har den fordel at det eneste «avfallet» er rent vann. Tradisjonell hydrogenproduksjon gjennom elektrolyse er imidlertid svært energikrevende, noe som ikke nødvendigvis er så bra for miljøet. Palladium-teknologien er lite energikrevende.

– Tenk deg at vi tar denne teknologien i bruk på plattformer ute i Nordsjøen. Da kan vi produsere hydrogen i store mengder, samtidig som vi injiserer overskuddet av CO2 direkte ned i olje- og gassfeltene der den vil bidra til høyere utvinningsgrad før den går til varig lagring, sier Torkild Reinertsen begeistret. – Da ville vi kunne få en «lav-karbon» gassvirksomhet som er bærekraftig også i et lavutslippssamfunn.

Artikkelen er skrevet og publisert i forbindelse med CLIMIT-programmets 10 års jubileum i år: http://www.gassnova.no/no/Documents/Climit_magasin_WEB.pdf

Er du en subsea-ekspert? REINERTSEN søker de beste til vårt subseamiljø!

Les annonsen og søk på den ledige stillingen på vår nettside: http://www.reinertsen.no/ledige-stillinger-olje-og-gass

Annonse subsea.

Annonse subsea.

REINERTSEN er tildelt et prøveprosjekt på vedlikehold av havbunnsinstallasjoner fra Statoil.

Bildet: Thomas Reinertsen Foto: Pål Rune Lien for REINERTSEN AS.

Bildet: Thomas Reinertsen Foto: Pål Rune Lien for REINERTSEN AS.

Nå kan vi endelig presentere en gladnyhet til våre medarbeidere!

REINERTSEN er tildelt et prøveprosjekt på vedlikehold av havbunnsinstallasjoner av Statoil. Det er REINERTSENs verft på Orkanger som skal ta i mot og vedlikeholde fire installasjoner, såkalte strømningskontrollmoduler.

– Prosjektet danner muligheten for et nytt markedsområde, sikrer arbeidsplasser og er veldig viktig for oss, forteller Thomas Reinertsen.

Vi gratulerer!

Les dagens oppslag i Adresseavisen: Håper prøveprosjekt kan gi store inntekter

REINERTSEN underviser i Rørsystemer på HiST

2015_Bernt underviser på HIST_høst

REINERTSEN underviser i Rørsystemer på HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag) også i år. Piping Design er et valgfag for studieretning Maskin, Material, Kjemi og Bygg, og faget har ca. 36 påmeldte studenter.

REINERTSEN underviser i fem av åtte moduler i faget i høst. Vi har ansvar for ca. 45 undervisningstimer og ti timer med lab. Vi skal bidra med introduksjon, innføring og kunnskap om rør, rørstøtter, ventiler og rørkomponenter, dokumenter og tegninger relevant for rør, kunnskap om styrkeberegning av rørsystemer og lab-undervisning. Undervisningen kjøres på norsk med engelsk underlag i dokumenter.

HiST henvendte seg til REINERTSEN høsten 2013 med spørsmål om vi kunne tenke oss å bidra i et nytt opplegg for Rørsystemer. Årets undervisning er en videreføring av dette opplegget med noe tillegg.

«Vi ser kun fordeler med å være tilstede blant studentene. Det er lærerikt og interessant for oss å bruke kunnskapen vår på en annen måte enn vanlig,» forteller Bernt Swendgaard, gruppeleder Rør hos REINERTSEN. «Vi får også fortalt hvordan vi løser våre prosjekter og hva det vil si å være ingeniør hos REINERTSEN. Studentene får knyttet kontakter, kjennskap til bransjen og næringslivet generelt.»

Vi ønsker studentene lykke til med sitt avsluttende utdanningsår og håper at de blir flinke ingeniører innen Rørdesign!

REINERTSEN skal bygge om plattform for 600 mill.

Photo Marit Hommedal - Statoil

Photo Marit Hommedal – Statoil

REINERTSEN har signert kontrakt med Statoil på nær 600 millioner kroner for å klargjøre Kristin-plattformen til å ta i mot olje fra Maria-feltet. Arbeidet skal utføres i Trondheim og sysselsetter 120 mennesker frem til prosjektet ferdigstilles i 2018.
Kontrakten er et modifikasjonsoppdrag, der satelittfeltet Maria skal kobles på Kristin-plattformen. Oljefeltet Maria ligger i Norskehavet på 315 meters vanndyp ca. 20 km sørøst for Kristin. Operatør for Maria er det tyske oljeselskapet Wintershall.

REINERTSEN setter stor pris på kontrakten.
– Vi setter alltid stor pris på å få nye kontrakter. Ingeniørene hos oss ligger helt i front når det gjelder topside modifikasjoner, så denne kontrakten er en anerkjennelse til de dyktige menneskene som jobber i REINERTSEN, sier administrerende direktør Torkild Reinertsen.

Direktør for forretningsutvikling i REINERTSEN, Geir Suul, tror kompetanse, erfaring og fokus på kostnadseffektive løsninger har vært utslagsgivende for at vi fikk kontrakten.

– Denne kontrakten er midt i kjernevirksomheten vår, det er dette vi skal være best på. Vår ingeniørkompetanse har alltid vært vårt viktigste konkurransefortrinn. Når vi jobber i hele EPCI-kjeden klarer teamene å finne kostnadseffektive løsninger, sier Suul.

REINERTSEN har lenge arbeidet med å oppnå mer effektiv prosjektgjennomføring av EPCI-prosjekter. I sammenheng med Statoils STEP-iniativ så satte REINERTSEN i fjor høst en ambisjon om å redusere kostnaden av en prosjektgjennomføring med 30%.

Dette blir det første prosjektet hvor vi får testet vår ambisjon. Vi er nå ferdig med FEED og kjører direkte over i EPCI med samme team. Vi har allerede gjennom FEED-fasen lyktes med å kutte kostnader betydelig. At vi jobber tett med Statoil underveis er en viktig suksessfaktor, sier Suul.

REINERTSEN AS ble etablert som en familiebedrift i 1946 og har stor kompetanse innenfor prosessanlegg og subsea. Kompetansen er opparbeidet gjennom 30 år med erfaring innen undervannssystemer og 20 år innen prosessanlegg.

Dette er en viktig kontrakt i et ellers utfordrende marked. Dessverre vil ikke denne tildelingen endre situasjonen i forhold til permitteringene som ble varslet tidligere.

Les også artikkelen om tildelingen på adressa.no: REINERTSEN skal bygge om plattform for 600 millioner kroner.

Geir Tore Suul
Avdelingsleder Prosessanlegg

Norskehavskonferansen – norsk petroleumsvirksomhets betydning og fremtid

Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Stjørdal kommune og Trondheim kommune eier konferansen. Gjennomføringen skjer i samarbeid med programkomiteen, Midnor CNI AS og SNF Arrangement.

Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Stjørdal kommune og Trondheim kommune eier konferansen. Gjennomføringen skjer i samarbeid med programkomiteen, Midnor CNI AS og SNF Arrangement.


REINERTSEN med Thomas Reinertsen sitter i programkomiteen for og deltar i dag på Norskehavskonferansen som arrangeres på Scandic Hell, Stjørdalen. Konferansen tar opp norsk petroleumsvirksomhets betydning og er en viktig møteplass for nettverksbygging, kunnskapsinnhenting og informasjon om muligheter for næringslivet i Norskehavsregionen.

I år er det fokus på kostnadskutt, prisfall, innstramming og reduserte investeringer, men fortsatt er petroleumsnæringen landets viktigste og mest lønnsomme næring, og det vil den være i tiår framover. Fortsatt er aktiviteten på et historisk høyt nivå, men vil det fortsette? Jonas Gahr Støre, Hans-Wilhelm Steinfeld og Jannicke Nilsson fra Statoil vil gi sine svar på om vi står foran en varig nedgang eller om det bare er en liten bølgedal.

Nå skal ett av Norges største oljefelt, Johan Sverdrup, bygges ut og vil skape verdier for fellesskapet på størrelse med et statsbudsjett. Pil og Bue var det mest spennende funnet på norsk sokkel i 2014. Kan landsdelens næringsliv få oppdrag? Maria er et annet spennende prosjekt med gode muligheter for regionens næringsliv. Midt-Norge har mange spennende bedrifter som er verdensledende innen teknologi og vi vil få høre mer om spennende satsninger fra teknologihovedstaden.

Les mer om Norskehavskonferansen og årets tema og program: http://www.norskehavskonferansen.no/

%d bloggere like this: