ÅF og Reinertsen fører samtaler om felles norsk rådgiverselskap

Foto: Kristian Reinertsen/REINERTSEN AS

Foto: Kristian Reinertsen/REINERTSEN AS

ÅF og Reinertsen AS er i forhandlinger om å samle sine norske virksomheter innen prosjektering av infrastruktur, bygg og industri i et felles selskap.

Det nye selskapet vil bestå av over 350 medarbeidere innen arkitektur, plan-, miljø- og ingeniørfag og ha en årsomsetning på ca. 450 MNOK. Samtalene omfatter også mulighetene for at ÅF overtar Reinertsens svenske landbaserte konsulentvirksomhet med ca. 160 ansatte og en omsetning på ca. 200 MSEK.

En sammenslåing vil være underlagt meldeplikt til Konkurransetilsynet i Norge. Reinertsens Olje&Gass-virksomhet og ÅF Advansia er ikke en del av samtalene.

2015-11_ÅF_REINERTSEN

Reklamer

Nytt oppdrag: Oppstart av LNG-anlegget på Tjeldbergodden

Bildet: Harald Pettersen, Statoil ASA

Bildet: Harald Pettersen, Statoil ASA-

REINERTSEN signerte fredag 30. oktober kontrakt med AGA AS om å klargjøre LNG (Liquified Natural Gas)-fabrikken på Tjeldbergodden for ny produksjon.

Fabrikken ble besluttet nedstengt i 2012, og Reinertsen hadde oppdrag med blant annet avblinding og demontering av rørlinjer.

Reinertsen har fått det overordnede ansvaret for at produksjonen kan starte på nytt.

Oppdraget vil bli utført i nært samarbeid med blant annet Bravida som vil stå for en betydelig del av jobben. En god del av installasjonen vil bli gjort i forbindelse med revisjonsstans på Tjeldbergodden i mai/juni 2016. Planlagt oppstart av fabrikken er 1. oktober 2016.

Kjempeprosjektet Farriseidet – Porsgrunn begynner virkelig å ta form!

Farriseidet fotomontasje.

Farriseidet fotomontasje.

Reinertsen AS har jobbet med dette prosjektet siden 2009. Først med reguleringsplan, senere byggeplan og nå med oppfølging i byggetiden. Arbeidet har vært svært omfattende og krevende og mange har gjort en strålende jobb her.

Prosjektet er et av de største i Jernbaneverkets nyere historie og handler om en ny 22,5 km dobbeltsporet høyhastighetsbane mellom Larvik og Porsgrunn (dagens strekning er 35 km). Reisetiden på strekningen reduseres med 65 %, dvs. fra 34 til 12 min.
Reinertsens del av oppdraget dreier seg om en 8,8 km lang strekning i svært vanskelig terreng. Traseen er lagt både i tunneler og oppe i dagen. Reinertsen har prosjektert underbygning jernbane, seks tunneler (hver av en er litt over fire km), seks bruer (hvor en er 440 m) samt 16 andre konstruksjoner. I tillegg er det prosjektert flere veger og løsninger rundt større utfordringer i forbindelse med grunnforhold og overvannshåndteringer. For å gjennomføre oppdraget har Reinertsen samlet inn kunnskap fra over 250 mennesker som har brukt nesten 100 årsverk til å løse oppgaven.

Det er med stolthet vi nå ser at banen tar form og prosjektet nærmer seg slutten!

Er du en subsea-ekspert? REINERTSEN søker de beste til vårt subseamiljø!

Les annonsen og søk på den ledige stillingen på vår nettside: http://www.reinertsen.no/ledige-stillinger-olje-og-gass

Annonse subsea.

Annonse subsea.

City Nord – godt innenfor passivhuskrav

201510_City Nord

I Bodø er REINERTSEN i sluttfasen med en utvidelse på 25 000 m2 av City Nord kjøpesenter.

Det har blitt gjennomført test av lufttetthet på prosjektet. Med et forskriftskrav på 1,5 og resultat på 0,2 må man si at vi kom godt innenfor kravet. Faktisk oppnådde man over 50% bedre enn standardens krav til passivhus.

Dette var en hyggelig nyhet for teamet som nå jobber målrettet mot overlevering!

REINERTSENs første Subsea Rørspool – et suksessprosjekt

Bildet: Underleverandør IKM holder på med MEG-fylling av spoolen slik at den blir klar til å installeres. Bildet er tatt på Orkanger havn med Reinertsens fabrikasjonshall til høyre i bakgrunnen.

Bildet: Underleverandør IKM holder på med MEG-fylling av spoolen slik at den blir klar til å installeres. Bildet er tatt på Orkanger havn med Reinertsens fabrikasjonshall til høyre i bakgrunnen.

REINERTSENs verft på Orkanger produserte sin aller første subsea rørspool i perioden mellom 30. juni og 10. september i år. Spoolen ble produsert til Statoils prestisjeprosjekt Åsgard Subsea Compression, og TECHNIP Norge var vår oppdragsgiver.

Rørspoolen som kobler opp Template Z mot PLEM Y-101-Z, har en total lengde på rundt 77 meter, nominell diameter på 10ˮ (ID på 9″) og veggtykkelse på 12 mm. Rørmaterialet er 25Cr Dupleks stål. Spoolen ble på grunn av størrelsen prefabrikert på verkstedet i syv seksjoner, etter metrologi ble dette til tre større deler som ble transportert på multiwheeler og til slutt sveist sammen på kai. Alle sveiser ble korrosjonsbeskyttet med coating av Bredero Shaw, som var REINERTSENS underleverandør for all korrosjonsbeskyttelse av feltsveisene («field joint coating»). Totalvekten av rørspoolen, inkludert termineringshoder og korrosjonsbeskyttelse var på 9281 kg (12455 kg inkl. MEG).

I tillegg til rørspoolen var REINERTSEN også ansvarlig for å lage løftearrangementet som skulle brukes til både innlasting av rørspoolen på båten og utløfting/installasjon offshore. Med en vekt på 21 tonn på løftearrangementet ble håndtert totalvekt under løfteoperasjonene 36 tonn.

Kunden var svært fornøyd med den tekniske gjennomføringen og produksjonen av spoolen. REINERTSEN klarte faktisk å levere rørspool og løfteåk på kortere tid enn det som i utgangspunktet var planlagt. Den generelt gode kvaliteten på sveisingen, toolbox-møte og familiarisering av alle involverte i produksjonen, ble positivt kommentert av kunden.

Prosjektet var en nyttig erfaring for REINERTSEN og vi ser frem til nye oppdrag rettet mot Subsea-aktiviteten.

Eikeli vgs. på besøk i REINERTSEN Oslo

Bildet: Johann presenterer REINERTSEN for studentene ved Eikeli vgs.

Bildet: Johann presenterer REINERTSEN for studentene ved Eikeli vgs.

I dag er vi så heldige å ha besøk av dyktige studenter fra Eikeli videregående skole i REINERTSEN Oslo.

25 nysgjerrige studenter ved matematikk- og fysikklinjen til Eikeli vgs. ble presentert for REINERTSEN av Lucie Sunde-Eidem og Johann Ørn Gudmundsson. Johann fortalte studentene hvordan han har utviklet sin kompetanse i REINERTSEN og hvilke karrieremuligheter og oppgaver som finnes for ingeniører i bedriften.

– Studentene ble veldig fascinert av hvordan vår unike offshorekompetanse også kan brukes i landbasert virksomhet, forteller Lucie. Dette klippet om konseptet Kunstig sjøbunn gjorde inntrykk: http://www.youtube.com/watch?v=1RIgbfF_O58&app=desktop

Vi takker for besøket og ønsker velkommen tilbake etter endt utdanning!

%d bloggere like this: