Kjempekontrakt til REINERTSEN!

The Art of Engineering: Troll C.

The Art of Engineering: Troll C.

Statoil viser REINERTSEN stor tillit ved å tildele kontrakt innen vedlikehold og modifikasjon. Kontrakten med opsjoner har en varighet på ti år og REINERTSEN estimerer at verdien kan være hele syv milliarder NOK for hele perioden. I tillegg tildeles en konkurranseavtale på ti år.

REINERTSEN er tildelt følgende installasjoner:
Troll-plattformene (A, B og C), Heimdal, Heidrun, Åsgard B-plattformen og produksjonsskipet (A). I tillegg kommer en opsjon på Njord-plattformen. Fra før har REINERTSEN også tilsvarende kontrakt for metanolanlegget på Tjeldbergodden.

REINERTSEN var tidlig ute og støttet behovet for forenkling og kostnadsreduksjoner. Sammen med Statoil har vi kommet en betydelig vei mot målet om 30% kostnadsreduksjon. Vi mener det er forbedringene, det å levere godt over tid, pluss at vi er helt skadefrie som gjør at vi lykkes i tildelingen. Det er fortsatt slik at HMS er det aller viktigste vi gjør. Tildelingen gjør at vi får mer arbeid til Midt-Norge. Dette er viktig for ingeniørmiljøet i Trondheim, produksjonen på Orkanger og for alle de som jobber offshore, men som er bosatt i regionen.

Kontrakten skaper trygghet for mange. Den vil gi kontinuerlig påfyll av oppdrag i en krevende tid, og tilfører arbeid til kontorene i Trondheim, Bergen, Murmansk og Gøteborg. Samtidig er det slik at nedgangen i aktivitet er betydelig. REINERTSEN er derfor fortsatt helt avhengig av å vinne mere i nærmeste fremtid.

Thomas Reinertsen

Reklamer

REINERTSENs første Subsea Rørspool – et suksessprosjekt

Bildet: Underleverandør IKM holder på med MEG-fylling av spoolen slik at den blir klar til å installeres. Bildet er tatt på Orkanger havn med Reinertsens fabrikasjonshall til høyre i bakgrunnen.

Bildet: Underleverandør IKM holder på med MEG-fylling av spoolen slik at den blir klar til å installeres. Bildet er tatt på Orkanger havn med Reinertsens fabrikasjonshall til høyre i bakgrunnen.

REINERTSENs verft på Orkanger produserte sin aller første subsea rørspool i perioden mellom 30. juni og 10. september i år. Spoolen ble produsert til Statoils prestisjeprosjekt Åsgard Subsea Compression, og TECHNIP Norge var vår oppdragsgiver.

Rørspoolen som kobler opp Template Z mot PLEM Y-101-Z, har en total lengde på rundt 77 meter, nominell diameter på 10ˮ (ID på 9″) og veggtykkelse på 12 mm. Rørmaterialet er 25Cr Dupleks stål. Spoolen ble på grunn av størrelsen prefabrikert på verkstedet i syv seksjoner, etter metrologi ble dette til tre større deler som ble transportert på multiwheeler og til slutt sveist sammen på kai. Alle sveiser ble korrosjonsbeskyttet med coating av Bredero Shaw, som var REINERTSENS underleverandør for all korrosjonsbeskyttelse av feltsveisene («field joint coating»). Totalvekten av rørspoolen, inkludert termineringshoder og korrosjonsbeskyttelse var på 9281 kg (12455 kg inkl. MEG).

I tillegg til rørspoolen var REINERTSEN også ansvarlig for å lage løftearrangementet som skulle brukes til både innlasting av rørspoolen på båten og utløfting/installasjon offshore. Med en vekt på 21 tonn på løftearrangementet ble håndtert totalvekt under løfteoperasjonene 36 tonn.

Kunden var svært fornøyd med den tekniske gjennomføringen og produksjonen av spoolen. REINERTSEN klarte faktisk å levere rørspool og løfteåk på kortere tid enn det som i utgangspunktet var planlagt. Den generelt gode kvaliteten på sveisingen, toolbox-møte og familiarisering av alle involverte i produksjonen, ble positivt kommentert av kunden.

Prosjektet var en nyttig erfaring for REINERTSEN og vi ser frem til nye oppdrag rettet mot Subsea-aktiviteten.

Sagaen om Annulus Vent-kabinettet på Norne

Fra venstre; Gunnar Reklev, Astrid Elisabeth Lydersen, Jim Andre Svendsen, Kristian Larsen, Fredrik Vihovde Endresen, Eric Gram Skjemstad, Maria Sørmeland, Finn O. Aasen, Margit Hermundsgård, Rigmor Dahle, Jomar Jentoft (godt skjult), Jan Martin Eriksen, Tor Erik Sliper og Gnanavalluvan Vettivel.

Fra venstre; Gunnar Reklev, Astrid Elisabeth Lydersen, Jim Andre Svendsen, Kristian Larsen, Fredrik Vihovde Endresen, Eric Gram Skjemstad, Maria Sørmeland, Finn O. Aasen, Margit Hermundsgård, Rigmor Dahle, Jomar Jentoft (godt skjult), Jan Martin Eriksen, Tor Erik Sliper og Gnanavalluvan Vettivel.

I desember 2012 får vi en telefon fra Statoil SMR. De har problemer med «singing riser» på Norne, og lurer på om REINERTSEN på kort varsel kan ta oppdraget: Å lage et drifts- og overvåkningssystem, et såkalt «annulus vent cabinet» som overvåker tilstanden til stigerøret under daglig drift og trykkavlastning, og sikrer at det ikke oppstår kritiske situasjoner som kan skade stigerøret. REINERTSEN har tidligere gjennomført lignende prosjekter på Gjøa og Åsgard, så den største utfordringen denne gangen var tidsfristen.

Kabinettet måtte stå klart til installasjon under revisjonsstansen i september 2013. Produksjonen kunne ikke startes før skapet var ferdig installert og operativt. Ni måneder er svært kort tid når en skal spesifisere, designe, bestille komponenter med lang leveringstid (LLI), bygge, forberede og koordinere alt som må på plass før en installasjon. Det var rett og slett ikke tid til å trå feil. Alt måtte gå på skinner i alle ledd og faseskifter fra iverksettelse til overlevering. Det var avgjørende å få på plass en prosjektgruppe som bestod av løsningsorienterte, kunnskapsrike og fleksible folk, med nødvendig kompetanse og erfaring fra sammenlignbare prosjekter.

Vi visste at skapet, inkludert installasjonsmateriell, i følge avtalen Statoil skulle leveres Helgelandsbasen senest 1. september. En kalender for 2013 ble laget og hengt opp veggen, og fristen for interne milepæler ble satt.

Den opprinnelige avtalen var at Aibel skulle utføre installasjonen med REINERTSEN som rådgivere, og alle aktiviteter ble planlagt med dette som føring. I mai fikk vi kontrabeskjed: Aibel skulle likevel ikke installere for oss. Vi måtte stille på Norne med eget personell og utføre installasjonen selv. Åtte mann inkludert installasjonsleder ble tryllet frem og vi satte i gang.

Risikostyring takk og pris!
I april ble skapet satt i bestilling hos underleverandøren. Fristen for når skapet skulle leveres på basen ble satt til 15. august, to uker før den faktiske fristen. Forskyvningen skulle vise seg å være veldig nyttig. Da det nærmet seg funksjonstest troppet REINERTSEN opp hos underleverandøren for å inspisere. Det viste seg at skapet ikke var påbegynt, og komponentene lå i en kasse på gulvet. Heller ikke alle delene var bestilt slik det var lovet, og med 20 ukers leveringstid ble det krisestemning siden skapet skulle inn på Norne åtte uker senere! Himmel og hav ble satt i bevegelse for å skaffe de manglende delene. Vi har lånt, kjøpt oss prioritering og snudd hver en sten for å finne løsninger. Til slutt brukte vi en hel søndag hos underleverandøren og hjalp dem i mål før Statoils besøk og testing (FAT) påfølgende mandag. Skapet kom seg gjennom nåløyet og rakk fram til basen i tide.

Happy ending læll!?
REINERTSEN er en liten brikke i et stort puslespill, hvor ikke alle er klar over de andre bitene til enhver tid. Det medførte at noe av materialet ble sendt ut for tidlig og forsvant. For å sikre at dette ikke skulle bli den vesle tuen som veltet det store lasset, ble Anskaffelse (som også fungerte som materialkoordinator) og Plan sendt ut for å danne en felles forståelse for logistikk med materialkoordinator på Norne.

Noen dager inn i stansen ble REINERTSENs installasjonslag mobilisert i Brønnøysund i påvente av utreise. Stansen var godt i gang, men utfordringer rundt «top side»-installasjoner ga følgekonsekvenser for tilgangen til vårt område. Overleveringsansvarlig og prosjektleder ble sittende på nåler, ventende på utreise for systemutprøving og overlevering.

Stansen ble preget av kontinuerlige justeringer av sengekapasiteten ombord (POB) og aktiviter som satte REINERTSENs installasjonslag på mang en tålmodighetsprøve. Men folk har møtt utfordringene med positivitet og løsningsorienterte holdninger. Vi har stilt opp for Statoil der vi har kunnet for å bidra til fremdrift, noe som har gitt oss svært gode tilbakemeldinger.

I uke 40 demobiliserte vi installasjonspersonellet for å gjennomføre systemutprøving og overlevering av skapet. Den 3. oktober ble skapet forsøkt overlevert til Statoil i et overleveringsmøte, men på grunn av utfordringer med stigerørsinstallasjonen ble det besluttet å utsette leveransen.

Per i dag, 9. oktober 2013, har produksjonen fortsatt ikke startet opp. Forsinkelsene har bakgrunn i hendelser som verken vi eller Statoil kunne forutse, men alle har bidratt for å avhjelpe og ferdigstille fortløpende.

Takket være de fantastiske ingeniørene jeg har hatt med meg i alle ledd, har vi klart det umulige og ryddet opp i uforutsette utfordringer. Vi har levert noe det egentlig ikke skulle være mulig å få til når en tenker på kompleksiteten, tidsfristen, kvaliteten og funksjonaliteten til systemet.

Vi har vært SOLIDE, KOMPETENTE og HANDLEKRAFTIGE i alle ledd.

Med vennlig hilsen
REINERTSENs mest priviligerte prosjektleder
Finn O. Aasen

De som har vært med:
Fra REINERTSEN

Finn O. Aasen – PL
Margit Hermundsgård – IFC
Rigmor Dahle – Prosess
Eric G. Skjemstad – Instrument
Andreas Forberg – Instrument
Espen Knarbakk – Instrument
Kristian Larsen – Automasjon
Jomar Jentoft – Elektro
Jim Andre Svensen – Struktur
Håkon Eriksson – Rør
GnanaGnanavalluvan Vettivel – Teknisk sikkerhet
Fredrik Vihovde Endresen – Mekanisk
Gunnar Reklev – MC/COMM
Maria Sørmeland – Anskaffelse
Jan Martin Eriksen – Plan
Trond Ivar Petersen – Kost
Astrid Elisabeth Lydersen – DCC
Kristian Heide – LCI
Christoffer Pisani Ekeli – FV

REINERTSEN Installasjon:
Tor Erik Sliper – Installasjonsleder
Anders Kvalvik
Ludvig Ernout
Ingar Bergeng
Oscar Raanes
Jan Ketil Kristoffersen
Hans Christian Robertsen
Mads Mikkelhaug

Annulusvent skap

Annulusvent skap

%d bloggere like this: