REINERTSEN prosjekterer nye Bodø rådhus

Illustrasjon: ALL - atelier lorentzen langkilde.

Illustrasjon: ALL – atelier lorentzen langkilde.

REINERTSEN er innstilt som vinner av anbudskonkurransen om rådgivertjenester for nytt rådhus i Bodø. Oppdraget omfatter alle rådgiverfagene der REINERTSEN selv dekker alle fagområder. Tilbudsarbeidet ble gjennomført i tett samarbeid mellom Oslo og Trondheim. Det gode samarbeidet vil fortsette under prosjektgjennomføringen da prosjektet skal gjennomføres med bistand fra begge lokasjoner.

Bodøs nye rådhus er et prosjekt i sentrum av Bodø. Prosjektet består av 6450 m² nybygg og 5300 m² rehabilitering. Bygget skal oppføres innenfor kvartalet avgrenset av Kongens gate, Torvgata, Dronningens gate og Havnegata. Dagens rådhus, Norges bank og det gamle biblioteket ligger i dag i samme kvartalet. Eksisterende rådhusbygg og bygget til Norges bank skal beholdes uforandret på synlige fasader men skal rehabiliteres totalt innvendig. Det gamle bibliotek rives som et eget prosjekt og dette arbeidet inngår ikke i ytelser som skal leveres innenfor denne tilbudsinnbydelsen. Det skal bygges et nytt bygg i seks etasjer som fyller ut arealet der det gamle biblioteket lå samt ytterligere areal som integrerer bygget til Norges bank og eksisterende rådhusbygg i et samlet nytt rådhusbygg.

Leverte tjenester skal være dekkende for entreprenørtjenester, gjennomføring av leveranser og byggearbeider, komplettere og idriftsette bygningene, samt dokumentere bygning og tekniske installasjoner.

Dette innebærer bl.a. følgende rådgivningstjenester:
◦Detaljprosjektering
◦Anbudstegninger og -beskrivelser
◦Teknisk evaluering av anbud
◦Bistand med utarbeidelse av kontraktsdokumenter og entrepriseplaner
◦Kostnadsestimering og bistand ved usikkerhetsanalyser
◦Komplette arbeidstegninger
◦Nødvendig rådgivningsassistanse på byggeplassen
◦Utarbeidelse av «som-bygget» informasjon
◦Administrering av FDVU-dokumentasjon og opplæring før overlevering
◦Innhenting av myndighetsgodkjenninger for egne beregninger og tegninger
◦PRO-funksjonene for egen prosjektering og for eventuell leverandørprosjektering med nødvendig kontroll av leverandørprosjekteringen
◦Nødvendig intern teknisk koordinering av den totale prosjekteringen hos RI
◦Bistand i forbindelse med overlevering av alle kontraktsarbeider til byggherre
◦Bistand i utarbeidelse av sluttoppgjør

Reklamer

Stormen åpner dørene

Kulturkvartalet i Bodø, byggene sett fra øst.  Ill. DRDH Architects/Bodø kommune.

Kulturkvartalet i Bodø, byggene sett fra øst.
Ill. DRDH Architects/Bodø kommune.

Lørdag 15. november var det offisiell åpning av Stormen, Kulturkvartalet i Bodø. Carina Olset og Halvdan Sivertsen var vertskap for den storslåtte åpningen, der de fikk selskap av bl.a. kronprins Haakon, Nordnorsk Symfoniorkester, Mari Boine, Leif Ove Andsnes og Kari Bremnes.

REINERTSEN har stått for stål- og betongarbeidet på Stormen som er den største utbyggingen i Bodø kommunes historie. Vi er stolte av å ha bidratt til et så flott bibliotek, teater og konserthus i hjertet av byen. Gratulerer, Bodø!

Åpningen ble direktesendt på NRK. Dere kan se del 1 og del 2 av åpningen her: http://tv.nrk.no/program/MKMF22000114/stormen-aapner-doerene

Les mer om REINERTSEN og Stormen her på bloggen.

Utbyggingen av City Nord er i full gang!

Foto: Krister Löwenius/REINERTSEN.

Foto: Krister Löwenius/REINERTSEN.

City Nord er en stor totalentreprise for bodøavdelingen hvor vi så vidt er kommet i gang med byggingen. Bygget som skal bli Nordlands største kjøpesenter, er delt i to deler på grunn av at leietaker Stamina Trening skal ha drift i sine gamle lokaler helt til nye lokaler skal være klar i mars 2015.

«Vi er godt i gang med plasstøpte konstruksjoner på byggetrinn en,» forteller prosjektleder Bengt Brobakk. «Start på prefab betongkonstruksjoner blir 15. september. Ellers er det mye aktivitet både på prosjekteringssiden og mange store innkjøpspakker som ligger på dagsorden framover.»

Les mer om prosjektet på City Nord her på bloggen vår: https://reinertsenas.wordpress.com/?s=%22city+nord%22
Se flere bilder av prosjektet på vår Facebook-side: http://on.fb.me/1qfGCxo

REINERTSEN er tildelt totalentreprise til over 300 millioner på City Nord

Ill. arkitekt Bjørn Jenssen

Ill. arkitekt Bjørn Jenssen

Allerede i november 2015 åpner Nordlands største kjøpesenter City Nord i Bodø med 100 nye butikker. REINERTSEN er tildelt totalentreprisen på de 25 000 nye kvadratmetrene til en verdi på over 300 millioner eks. mva.

«Dette er en stor og viktig kontrakt for kontoret vårt i Jernbaneveien 100 i Bodø, og vi er stolte over tilliten som er utvist fra Coop Nordland i tildelingen av jobben. Vi har vært i Bodø i over 70 år (tidligere AS Anlegg) og har et dyktig prosjekteringsmiljø der som har over tid har levert gode resultater. Bodø er en interessant region for REINERTSEN med mye utbygging innen både bygg og anlegg. City Nord vil bidra til videre utvikling og interessante arbeidsoppgaver for både Bodø-miljøet og øvrige medarbeidere innen prosjektering og utførelse
i REINERTSEN,» forteller Kristian Reinertsen i REINERTSEN AS.

Stort prosjekt
I tillegg til 100 nye butikker kommer også 300 nye parkeringsplasser. Med de 25 000 nye kvadratmetrene blir City Nord hele 65 000 kvadratmeterstort og kan tilby det meste for kjøpelystne i regionen.

Store oppdrag i Bodø
REINERTSEN har de siste årene levert flere prosjekter i Bodø, blant annet Tverlandsbrua som er en firefelts fritt-frembygg-bro langs innkjøringen til Bodø nordfra, og betong og bæresystem til Kulturkvartalet. Flere lokale aktører har bidratt til realiseringen av disse prosjektene, bl.a. Alstad Maskinbedrift AS, Beko Industriverksted AD, Helgeland Betong AS og BE element AS.

«Vi håper å trekke på lokale krefter videre i prosjektet for Coop Nordland også. Vi har mange solide partnere i regionen og vi har allerede gode prosjektstrukturer og samarbeidsformer på plass, noe vi kan benytte også i dette prosjektet,» forklarer Kristian Reinertsen.

For mer informasjon kontakt:
Kristian Reinertsen, direktør Divisjon Entreprise
tlf. +47 930 90 545

REINERTSEN har overlevert Tverlandsbrua til Statens vegvesen, region nord

Den formelle overleveringen fant sted torsdag 7. november 2013. Etter over 29 måneder med bygging er vi endelig i mål. Lørdag 9. november er det offisiell åpning av brua.

Kontrakten har vært en del av prosjektet rv. 80 Løding–Vikan som ligger ca. 2 mil utenfor Bodø i retning Fauske. Ved bygging av Tverlandsbrua har man kortet ned strekningen mellom Bodø og Fauske med 2 km og unngår et meget rasutsatt område. Tverlandsbrua er 670 m lang fordelt på tre fritt frembygg-akser med lengste spenn på 180 m og sidespenn på 153 m. Brua er 23,5 m bred med fire kjørefelt og gang- og sykkelbane. Akse 3 er en senkekasse som er fundamentert på kote – 30 m. Resterende akser er fundamentert på peler og direkte på fjell.

20 000 m3 betong og 4 000 tonn armeringsstål, samt tusen andre materialer, er innebygd i brua.

Offisiell åpning av brua vil skje lørdag 9.11.2013 kl. 12 i Lødingen. Vegdirektør og samferdselsminister samt representanter fra REINERTSEN vil være til stede. Brua vil offisielt tas i bruk kl. 13.00. Program for åpning av Tverlandsbrua finner du her, det blir aktiviteter fra kl. 10.30.

Her kan du se en presentasjon med mange bilder av byggingen av Tverlandsbrua fra start til slutt, 1.7.2011-7.11.2013. Flere av bildene i presentasjonen er tatt av fotograf Torbjørn Bratset.

REINERTSENs tidligere blogginnlegg om Tverlandsbrua

REINERTSENs egenproduserte film om Tverlandsbrua (YouTube)

Vi benytter anledningen til å takke alle som har bidratt i prosjektet.

Øystein Wiggen

Prosjektleder

Nye kontorer for Universitetet i Nordland

Universitetet i Nordland

REINERTSEN Bodø jobber med et prosjekt for nye kontorer på Universitetet i Nordland (UiN). Prosjektet består i all hovedsak i å bygge to nye 3.-etasjer på eksisterende bygningsmasse. Prosjektets utfordringer består for det første av lekkasjeproblematikk (fuktskader på underliggende og tilstøtende bygningsmasser) i bygningstiden. I tillegg skal nybygget bygges i passivhusstandard, og byggetiden er meget kort. Statsbygg er oppdragsgiver, og begge fløyene skal overleveres i januar 2014.

Her ser vi på det ene bildet at B-fløya er kledd inn i presenning. Det vil si at bærende stål og lettak er kommet på plass, og dekket/tidligere tak er renset for isolasjon og tekking. Videre aktiviteter vil bli utført i tørt og fint klima under tildekking. På det andre bildet ser vi at bærende stål er kommet på plass, og at lettaket er under montasje. I skrivende stund er også dette på plass i følge prosjektleder Per H. Berg, og A-fløya er sikret under presenning for vinteren.

Her kan du lese mer om hva passivhusstandard er: http://www.standard.no/no/Fagomrader/Bygg-og-anlegg/Energi-i-byggverk/Passivhus/

Universitetet i Nordland

REINERTSEN bygde Tverlandsbrua

Tverlandsbrua av Statens vegvesen

Tverlandsbrua av Statens vegvesen


REINERTSEN var hovedentreprenør for brua som er Norges bredeste «fritt frambygg»-bru. Den har fire kjørefelt, til sammen fire meter brede gang- og sykkelveier og permanent midtdeler. Brua kortet ned strekningen mellom Bodø og Fauske med 2 km og man unngår nå et meget rasutsatt område. Bygg.no skriver at det er omtrent 9000 som passerer brua i døgnet. Brua skal bære en folkerik og trafikkert fremtid i Nordland.

Brua er 670 meter lang og bygget med tre steg hvor lengste spenn er på 180 meter. I tillegg til de to stegene som er synlige på utsiden av brua, er det også et tredje steg som deler brua i to på innsiden. De ytre stegene er skrå for å støtte den rekordbrede veiflaten på brua.

«Dette er temmelig uvanlig i Norge, hvor det vanlige er to steg», kommenterer prosjektleder i REINERTSEN Øystein Wiggen.

Han takker for det gode samarbeidet i prosjektet og vil spesielt fremheve egne ansatte i REINERTSEN Norge og Polen. Veldig bra jobba!

%d bloggere like this: