ÅF og Reinertsen fører samtaler om felles norsk rådgiverselskap

Foto: Kristian Reinertsen/REINERTSEN AS

Foto: Kristian Reinertsen/REINERTSEN AS

ÅF og Reinertsen AS er i forhandlinger om å samle sine norske virksomheter innen prosjektering av infrastruktur, bygg og industri i et felles selskap.

Det nye selskapet vil bestå av over 350 medarbeidere innen arkitektur, plan-, miljø- og ingeniørfag og ha en årsomsetning på ca. 450 MNOK. Samtalene omfatter også mulighetene for at ÅF overtar Reinertsens svenske landbaserte konsulentvirksomhet med ca. 160 ansatte og en omsetning på ca. 200 MSEK.

En sammenslåing vil være underlagt meldeplikt til Konkurransetilsynet i Norge. Reinertsens Olje&Gass-virksomhet og ÅF Advansia er ikke en del av samtalene.

2015-11_ÅF_REINERTSEN

Reklamer

Gateoppgradering på Bakklandet

I bysentrum verden over må det gjøres prioriteringer mellom ulike brukergrupper med forskjellige behov. På Nedre Bakklandet i Trondheim sentrum oppgraderes gatene nå med en videreføring av sykkelheller i brosteinsmiljø tilpasset den gamle trehusbebyggelsen langs Nidelva. tegn_3 og REINERTSEN har prosjektert gateoppgraderingen gjennom Nygata til Bakke bru og en flott liten plass for opphold.

Les diskusjon i Adresseavisa: Disse hellene er for syklende og kjørende

Bildet: Bakklandets gater Foto: tegn_3

Bildet: Bakklandets gater Foto: tegn_3

Ny firefeltsveg mellom Trondheim og Værnes

Bildet: Bildet: Skjermdump fra film på http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article10391518.ece, Adresseavisen.

Bildet: Bildet: Skjermdump fra film på http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article10391518.ece, Adresseavisen.

Reguleringsplan E6 Ranheim-Værnes er et stort og spennende planleggingsprosjekt som har pågått i 2014. Oppdragsgiver er Statens vegvesen Region midt. REINERTSEN samarbeider med Asplan Viak som har kontrakten med Vegvesenet. Planstrekningen går fra og med Ranheim til og med Værneskrysset på Stjørdal, med lengde 23 km.

Den omfatter blant annet tre ett-løpstunneler som utgjør 7,3 km av strekningen. Dagens E6 skal utvides til firefeltsveg med midtrekkverk. Ny fartsgrense blir 90 km/t. Nye tunnelløp skal bygges med tverrprofil T 10,5 m ved siden av dagens tunneler. Dagens kryssløsninger langs E6 må utvides som følge av ny firefeltsløsning. Bruer og underganger må rives og bygges på nytt, alternativt med forlenging av enkelte underganger. Klikk for å se video hos Adresseavisen. Strekningen er delt inn i tre delstrekninger (DS).

I starten av prosjektet ble det gjennomført en kreativ fase med løsningsvalg for hele strekningen E6 Ranheim-Værnes. Fra i sommer er reguleringsplan med tekniske tegninger og rapporter utarbeidet for DS1, Ranheim-Reitan. I disse dager starter vi med tilsvarende arbeider for de to neste delstrekningene frem til Værnes, med leveranse sommeren 2015.

REINERTSEN har ansvaret for prosjektering av tunnelene med alle fag, samt fagene konstruksjon, geoteknikk, geologi, elektro dagsone, akustikk, landmåling, samt 3D-samordningsmodell og -film langs E6. 3D-modellen er satt sammen av ulike fagmodeller utarbeidet av respektive fag fra Asplan Viak og REINERTSEN. Filmen viser delstrekning 1 fra Ranheim/Reppe til Reitankrysset. Utvidelsen av E6 blir langs sørsiden (landsiden) av dagens E6-trase. Nytt tunnelløp for Væretunnelen i sør, på høyre side, vises i filmens kjøreretning. I tillegg til utarbeidelse av reguleringsplan har Asplan Viak og REINERTSEN opsjon på byggeplan for første delstrekning (DS1). Oppdragsleder for REINERTSEN Frode Austgulen

Trygg og effektiv godshåndtering på Holmen

Godsterminalen på Holmen i Drammen bygges om.

Godsterminalen på Holmen i Drammen bygges om.

REINERTSEN er tildelt kontrakt av Jernbaneverket for prosjektering av detaljplan og byggeplan for prosjektet «Holmen kapasitet gods».

Det er ventet en vesentlig økning i togtrafikken i drammensområdet de nærmeste årene. Ny grunnrute vil øke trafikken gjennom Drammen stasjon og gi en reduksjon i tilgjengelig kapasitet for godstrafikken til Holmen og Brakerøya. Som et tiltak for å kompensere for dette skal godsterminalen på Holmen bygges om. Prosjekt «Holmen kapasitet gods» går ut på å utarbeide en detaljplan og byggeplan for dette, samt å følge opp prosjektet i byggefasen. REINERTSEN skrev under kontrakt med Jernbaneverket 24.9.2014, og prosjekteringen er allerede i gang. Ferdig byggeplan leveres Jernbaneverket i 1. 2. 2015.

Les mer om prosjektet: Holmen kapasitet gods (Jernbaneverket).

REINERTSEN på karrieredag hos NMBU

UMB_karrieredag_2014_Line Sønju og Torbjørn Nordal

Det var mange spennende kandidater på karrieredagen hos Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU i går. REINERTSEN ved Line og Torbjørn (bildet) og tegn_3 representert ved Martin og Mons hadde en veldig bra ettermiddag på Ås!

Les mer om karrieredagen hos NMBU.

Søk på ledige stillinger hos REINERTSEN.

Yttervegger på Konows gate 1-3

Konowsgate 1-3 i Gamle Oslo har fått yttervegger.

Konowsgate 1-3 i Gamle Oslo har fått yttervegger.

Leveransen av yttervegger på Konows gate 1-3 er ferdig! Oversiktsbildet er tatt oppe i skråningen mot Ekebergsparken. Ellers har arbeiderne gjort seg ferdig med fasadepuss på Bygg 1, gårdsrommet er på god vei til å bli ferdig og hjørnevinduene/karnappvinduene er montert på bygg 3, tårnet.

Se flere innlegg fra Konows gate-prosjektet her.

Sommerjobb med dokumentkontroll

Mari Elisabeth Olsen trives i sommerjobben som dokumentkontrollør.

Mari Elisabeth Olsen trives i sommerjobben som dokumentkontrollør.

Mari Elisabeth Olsen er sivilingeniørstudent ved NTNU. Her har hun valgt retningen bygg- og miljøteknikk, og i vår fullførte hun første av totalt fem studieår. Gjennom det første studieåret sitt har hun for det meste vært gjennom basisfag, slik som matte, kjemi og mekanikk. I sommer får hun prøve seg på enda større oppgaver, med sommervikariat på REINERTSENs kontor i Trondheim.

I sommer er jeg i sommerjobb hos REINERTSEN Trondheim. Her har jeg fått jobbe i dokumentkontrollgruppa, og fått være med i en prosjektgruppe hvor vi sammen har jobbet med dokumentoppfølgingen til gitte prosjekter. Sommerjobben min går blant annet ut på å behandle arbeidspakker med dokumentasjon tilhørende prosjektene. I tillegg har jeg jobbet med å kvalitetssikre dokumenter i REINERTSENs interne system.

Jeg valgte å jobbe hos REINERTSEN fordi det gir meg god innsikt i hvordan en moderne ingeniørbedrift fungerer. Samtidig er det nyttig å jobbe hos dokumentkontrollgruppa. Det er en god mulighet til å se hvordan de ulike delene av bedriften jobber opp mot hverandre for å oppnå felles prosjektmål.

For meg er det spennende å ha fått sjansen til en relevant sommerjobb hvor jeg får arbeidsoppgaver som gir meg erfaringer s jeg kan ta med meg videre i studiene mine. Jeg trives stort i sommerjobben min hos REINERTSEN, hvor arbeidsmiljøet er både godt og lærerikt!

Vi ønsker deg lykke til i sommer, Mari! Kanskje vi sees neste år også?

%d bloggere like this: