Kjempekontrakt til REINERTSEN!

The Art of Engineering: Troll C.

The Art of Engineering: Troll C.

Statoil viser REINERTSEN stor tillit ved å tildele kontrakt innen vedlikehold og modifikasjon. Kontrakten med opsjoner har en varighet på ti år og REINERTSEN estimerer at verdien kan være hele syv milliarder NOK for hele perioden. I tillegg tildeles en konkurranseavtale på ti år.

REINERTSEN er tildelt følgende installasjoner:
Troll-plattformene (A, B og C), Heimdal, Heidrun, Åsgard B-plattformen og produksjonsskipet (A). I tillegg kommer en opsjon på Njord-plattformen. Fra før har REINERTSEN også tilsvarende kontrakt for metanolanlegget på Tjeldbergodden.

REINERTSEN var tidlig ute og støttet behovet for forenkling og kostnadsreduksjoner. Sammen med Statoil har vi kommet en betydelig vei mot målet om 30% kostnadsreduksjon. Vi mener det er forbedringene, det å levere godt over tid, pluss at vi er helt skadefrie som gjør at vi lykkes i tildelingen. Det er fortsatt slik at HMS er det aller viktigste vi gjør. Tildelingen gjør at vi får mer arbeid til Midt-Norge. Dette er viktig for ingeniørmiljøet i Trondheim, produksjonen på Orkanger og for alle de som jobber offshore, men som er bosatt i regionen.

Kontrakten skaper trygghet for mange. Den vil gi kontinuerlig påfyll av oppdrag i en krevende tid, og tilfører arbeid til kontorene i Trondheim, Bergen, Murmansk og Gøteborg. Samtidig er det slik at nedgangen i aktivitet er betydelig. REINERTSEN er derfor fortsatt helt avhengig av å vinne mere i nærmeste fremtid.

Thomas Reinertsen

Reklamer

Kontrollerte arbeidsmiljøet på Heidrun

Javier gjør lydisolasjonsmålinger på Heidrun.

Javier gjør lydisolasjonsmålinger på Heidrun. Foto: Maija Spårman.

Javier Maresca fra akustikk og Maija Spårman fra teknisk sikkerhet i REINERTSEN Gøteborg besøkte Heidrun-plattformen i november. For å kontrollere arbeidsmiljøet utførte de blant annet lydisoleringsmålinger samt lyd-, lys- og overflatetemperaturmålinger i ulike områder på plattformen.

Et godt arbeidsmiljø er vel så viktig ute på havet som det er på land!

Hva kan vi gjøre sammen for å redusere kostnader?

Bildet: det diskuteres før avstemning.

Bildet: det diskuteres før avstemning.

Onsdag i forrige uke møttes representanter fra Statoil og REINERTSENs V&M-organisasjon på Heidrun til workshop. Målet med workshopen var å komme fram til tiltak for effektivisering ved gjennomføring av MOD-prosjekter. Vertskap for workshopen var Svenn Erik Nøklebye, REINERTSENs V&M-leder for modifiksjoner på Heidrun.

Deltakerne jobbet seg gjennom tre gruppeoppgaver: Avgrensing av scope og leveranser, differensiering av modifikasjonsoppdrag og effektivisering av gjennomføring. Alle idèene ble presentert og det kom opp flere interessante forslag. Hver enkelt fikk stemme på tiltakene de hadde størst tro på. Avstemningen sørget for at tiltakene ble prioritert for videre arbeid. De beste tiltakene skal nå bearbeides med tanke på raskest mulig implementering.

Vi takker for en hyggelig og konstruktiv workshop!

Akustikerbesøk på Heidrun

Bildet: Akustiker Javier Maresca fra REINERTSEN Göteborg

Bildet: Akustiker Javier Maresca fra REINERTSEN Göteborg

Akustikerne Javier Maresca (Göteborg) og Kristian E. Meisingset (Oslo) besøkte Heidrun-plattformen i april. Her målte de lydnivåer og gjennomførte lydisolasjonstester i både kontrollrom og fellesarealer. Lydnivået på en oljeplattform kan bli høyt, og det er viktig å kontrollere støyen i rom der mennesker oppholder seg slik at de ikke blir utsatt for hørselsskader.

 

Kontrakten på V&M2014 er forlenget med to år

Troll A-plattformen. Foto: Øyvind Hagen/Statoil

Troll A-plattformen. Foto: Øyvind Hagen/Statoil

Utøvelse av opsjon på V&M2014-kontrakten.

V&M2014-kontrakten ble inngått 1. august 2010 med en varighet på fire år og med mulighet for forlengelse i to opsjoner á to år. I kontrakten er det en mulighet for omfordeling av anleggene mellom V&M-leverandørene ved opsjonsøvelse. Statoil har meddelt at de utøver opsjon 1 i V&M-kontrakten for Heidrun, Heimdal, Grane og Troll A/B/C. Dette betyr at Statoil er godt fornøyd med REINERTSENs leveranser i kontraktsforholdet og ønsker å fortsette med oss som leverandør på disse installasjonene. Opsjon 1 løper fra 1.8.2014 til 31.7.2016.

Vi gratulerer!

Livbåtdropp på Heidrun

Livbåtdroppen er filmet av personell fra gamle AkerReinertsen, Statoil Drift og fra SAR-helikopteret ute på Heidrun ca. 2007-2008. Filmen ble laget i forbindelse med dropp av en livbåt som skulle teste sjødyktighet, kjøres i land eller begge deler. Det var også flagget et behov for test av forsterket overbygg av livbåten.

Det hevdes at dette er første dropp av livbåt fra plattform noensinne, og Deepwater Horizon er visstnok den eneste plattformen som har droppet livbåter etter dette. Lesere må gjerne si fra hvis de vet om flere livbåtdropp.

Det var 1-2 stykker i livbåten da de ble droppet. Den som delte filmen med oss vet ikke om ballast ble benyttet, men det var i hvert fall ikke nok. Som vi ser så spretter båten av vannet, noe den ikke skal gjøre. Disse er laget for å gå under vannet ved slipp og normal vektbelastning, for så å komme til overflaten lengre bort fra plattformen.

REINERTSEN har i dag V&M på Heidrun-plattformen.

Utlasting fra Murmansk

Utlasting i Murmansk.

Fredag ettermiddag ankom kranfartøyet ”PK6” REINERTSEN Murmansks kai på Abram-Mic, og de første delene til Heidrun ESF ble løftet om bord. Fraktefartøyet ”Holmfoss” losser fisk parallelt med våre operasjoner og sea-fastening er i gang lørdag morgen. Vi regner med å bruke hele lørdagen før alle delene er lastet på og sikret før ferden går mot Kristiansund på søndag.

Værgudene er på vår side med 16 grader, lettskyet og vindstille. Med tanke på utlastingene til TCM, med -30 grader og frostrøyk, kan ikke dette bli bedre.

Se flere bilder fra lasteoppdraget i Facebook-albumet REINERTSEN Fabrikasjon og installasjon.

%d bloggere like this: