Kjempekontrakt til REINERTSEN!

The Art of Engineering: Troll C.

The Art of Engineering: Troll C.

Statoil viser REINERTSEN stor tillit ved å tildele kontrakt innen vedlikehold og modifikasjon. Kontrakten med opsjoner har en varighet på ti år og REINERTSEN estimerer at verdien kan være hele syv milliarder NOK for hele perioden. I tillegg tildeles en konkurranseavtale på ti år.

REINERTSEN er tildelt følgende installasjoner:
Troll-plattformene (A, B og C), Heimdal, Heidrun, Åsgard B-plattformen og produksjonsskipet (A). I tillegg kommer en opsjon på Njord-plattformen. Fra før har REINERTSEN også tilsvarende kontrakt for metanolanlegget på Tjeldbergodden.

REINERTSEN var tidlig ute og støttet behovet for forenkling og kostnadsreduksjoner. Sammen med Statoil har vi kommet en betydelig vei mot målet om 30% kostnadsreduksjon. Vi mener det er forbedringene, det å levere godt over tid, pluss at vi er helt skadefrie som gjør at vi lykkes i tildelingen. Det er fortsatt slik at HMS er det aller viktigste vi gjør. Tildelingen gjør at vi får mer arbeid til Midt-Norge. Dette er viktig for ingeniørmiljøet i Trondheim, produksjonen på Orkanger og for alle de som jobber offshore, men som er bosatt i regionen.

Kontrakten skaper trygghet for mange. Den vil gi kontinuerlig påfyll av oppdrag i en krevende tid, og tilfører arbeid til kontorene i Trondheim, Bergen, Murmansk og Gøteborg. Samtidig er det slik at nedgangen i aktivitet er betydelig. REINERTSEN er derfor fortsatt helt avhengig av å vinne mere i nærmeste fremtid.

Thomas Reinertsen

Reklamer

En æra er over på Heimdal

Heimdal_Kristian Ludvigsen_2

Nå er fire måneder gått med Floatell Superior tilkoblet Heimdal-plattformen, og vi har fått utrettet veldig mye godt arbeid for Statoil. Floatellet er et hotell som ble hentet og koblet til plattformen for å huse økt bemanning under høyaktivitetsperioden (HAP) som har pågått. HAP’en har vært en del av prosjektet Heimdal Extended Life hvor målet er å gjøre plattformen mer robust og sette den i stand med en forlenget levetid fram til 2034.

Jobben er utført uten noen alvorlige HMS-hendelser på de ca. 100 000 timene vi har jobbet for prosjektporteføljen. Flotellet har vært tilkoblet over 95 % av tiden og har vært særdeles tilfredsstillende for alle oss her ute.

Hilsen gjengen som blir igjen når flotellet drar,
ved installasjonsleder Kristian Ludvigsen

Fakkeltippbytte på Heimdal


Film: Arnt Løvset/REINERTSEN.

REINERTSEN var med på fakkelutskifting på Heimdal. En nervøs installasjonsleder inspiserte den nye fakkeltippen sammen med installatør Vertech Offshore kvelden før installasjonen. Alt så ut til å være på plass, men det var fortsatt en liten usikkerhet til stede: Kom den til å passe?

Installasjonsdagen begynte med et møte med alle involverte fra Statoil, Vertech Offshore og REINERTSEN. Usikkerheten ble visket vekk da kommunikasjon, installasjonsmetode, risikostyring og overlevering ble gjennomgått. Alt var under kontroll.

Mekanikerne klatret opp og inspiserte fakkelplattformen som en forberedelse til løftet. Det første helikopterløftet gikk smertefritt, og jobben med å demontere alle boltene gikk på skinner. Ved andre løft hentet helikopteret ned den gamle tippen. Til tross for en del vind kom ble gammel fakkeltipp byttet ut med ny på mindre enn et kvarter. Noen timer senere var alle bolter strammet til på fakkeltippen og mekanikerne på vei ned etter sluttført jobb.

En godt planlagt jobb, flinke utøvere og god støtte fra Heimdal gjorde installasjonen til en suksess uten skader eller uønskede hendelser.

Takk for god innsats!

REINERTSEN er nominert til Statoils HMS-pris 2013

Løft av boreanlegg på Heimdal.

Løft av boreanlegg på Heimdal.

REINERTSEN er nominert til Statoils HMS-pris. På oppdrag fra Statoil fjernet REINERTSEN det gamle boretårnet på Heimdal gassenter (Heimdal Rig Removal) i høst. Arbeidet bestod i omfattende fjerning av boreanlegget og forberedelser i forkant av tungløftet som ble utført ved hjelp av fartøyet Saipem 7000. Vekten var opp mot 1000 tonn.

Oppdraget var vellykket og ble utpekt som et pilotprosjekt på arbeid i høyden av Statoil internt. Prosjektet medførte ingen skader eller uønskede hendelser og fikk full score på måleparametrene innen HMS.

Vi i REINERTSEN er derfor glade for å ha mottatt nominasjon til Statoils prestisjetunge utmerkelse, konsernsjefens HMS-pris 2013. Prisvinneren blir offentliggjort i første kvartal i 2014.

Dette inspirerer til å jobbe hardt med HMS i pågående og kommende prosjekter!

Les mer om konsernsjefens HMS-pris på Statoils nettside: http://www.statoil.com/no/environmentsociety/ceohseaward/pages/default.aspx

Les mer om løftet på Heimdal på bloggen vår: https://reinertsenas.wordpress.com/2013/08/29/loftet-950-tonn-pa-heimdal-plattformen/

Kontrakten på V&M2014 er forlenget med to år

Troll A-plattformen. Foto: Øyvind Hagen/Statoil

Troll A-plattformen. Foto: Øyvind Hagen/Statoil

Utøvelse av opsjon på V&M2014-kontrakten.

V&M2014-kontrakten ble inngått 1. august 2010 med en varighet på fire år og med mulighet for forlengelse i to opsjoner á to år. I kontrakten er det en mulighet for omfordeling av anleggene mellom V&M-leverandørene ved opsjonsøvelse. Statoil har meddelt at de utøver opsjon 1 i V&M-kontrakten for Heidrun, Heimdal, Grane og Troll A/B/C. Dette betyr at Statoil er godt fornøyd med REINERTSENs leveranser i kontraktsforholdet og ønsker å fortsette med oss som leverandør på disse installasjonene. Opsjon 1 løper fra 1.8.2014 til 31.7.2016.

Vi gratulerer!

E6 sør: Sentervegen-Tonstad ferdigstilles

E6 Senterveien Tonstad: Gutta som jobbet den siste natten før åpningen av veien

E6 Senterveien Tonstad: Gutta som jobbet den siste natten før åpningen av veien

Mandag morgen ble deler av den nye E6 Sentervegen-Tonstad i Trondheim tatt i bruk. Her er vegen utvidet fra to til fire felt og har fått midtdeler med rekkverk. Tillerkrysset, er nytt toplanskryss ved Sentervegen, er bygd med to rundkjøringer og tilhørende gang- og sykkelveger. Det er bygd støyskjermer langs E6 og mot bebyggelsen langs deler av Jarveien.

Kjøremønsteret vil fortsatt bli endret noen ganger for at vi skal få plass til å gjøre det siste arbeidet på de to nye kjørefeltene, men fra torsdag morgen er det trafikk i fire åpne kjørefelt. Vi ser nå fram til å få levert over anlegget til Statens vegvesen den 24. oktober, dette iht. kontrakt.

I ettermiddag fra kl. 16.30 feirer vi at den første delen av E6 Sør er ferdig med offisiell åpningsmarkering i bunnen av den nye gang- og sykkelbrua over E6.

Les mer her: http://miljopakken.no/nyheter/ny-firefelts-e6-pa-tiller-er-ferdig

E6 Senterveien Tonstad_3

Løftet 950 tonn på Heimdal-plattformen

Løft av boreanlegg på Heimdal.

Løft av boreanlegg på Heimdal.

Søndag 25. august ble boreanlegget på Heimdal løftet ut ved hjelp av Saipem 7000. Først ble øvre del av derricken fjernet, deretter substrukturen. Tyngste løft var 950 tonn. Utløftene forløp i henhold til opprinnelig prosjektplan.

På oppdrag fra Statoil har REINERTSEN i samarbeid med løfteoperatøren Saipem det siste året planlagt tungløftet. Prosjektet har vært krevende spesielt mht. HMS- og risikovurderinger. Boretårnet har stått på plattformen i ca. 30 år og har i mange år ikke vært i bruk, noe som har ført til betydelig korrosjon. I tillegg har vi arbeidet på en plattform i drift. Like fullt har det ikke vært noen HMS-hendelser i dette prosjektet og Statoil har utropt det som et pilotprosjekt for arbeid i høyden.

Prosjekteringen har foregått i Trondheim, med assistanse fra Gøteborg og Murmansk. Prefabrikasjonen har i hovedsak blitt utført ved vårt verksted i Murmansk og installasjonen har vært basert på vår eksisterende V&M-organisasjon ombord på plattformen. En suksess både når det gjelder HMS, kvalitet og fremdrift. Alle involverte i prosjektet gratuleres!

Geir Suul
Avdelingsleder for Prosessanlegg i REINERTSEN

%d bloggere like this: