Kjempekontrakt til REINERTSEN!

The Art of Engineering: Troll C.

The Art of Engineering: Troll C.

Statoil viser REINERTSEN stor tillit ved å tildele kontrakt innen vedlikehold og modifikasjon. Kontrakten med opsjoner har en varighet på ti år og REINERTSEN estimerer at verdien kan være hele syv milliarder NOK for hele perioden. I tillegg tildeles en konkurranseavtale på ti år.

REINERTSEN er tildelt følgende installasjoner:
Troll-plattformene (A, B og C), Heimdal, Heidrun, Åsgard B-plattformen og produksjonsskipet (A). I tillegg kommer en opsjon på Njord-plattformen. Fra før har REINERTSEN også tilsvarende kontrakt for metanolanlegget på Tjeldbergodden.

REINERTSEN var tidlig ute og støttet behovet for forenkling og kostnadsreduksjoner. Sammen med Statoil har vi kommet en betydelig vei mot målet om 30% kostnadsreduksjon. Vi mener det er forbedringene, det å levere godt over tid, pluss at vi er helt skadefrie som gjør at vi lykkes i tildelingen. Det er fortsatt slik at HMS er det aller viktigste vi gjør. Tildelingen gjør at vi får mer arbeid til Midt-Norge. Dette er viktig for ingeniørmiljøet i Trondheim, produksjonen på Orkanger og for alle de som jobber offshore, men som er bosatt i regionen.

Kontrakten skaper trygghet for mange. Den vil gi kontinuerlig påfyll av oppdrag i en krevende tid, og tilfører arbeid til kontorene i Trondheim, Bergen, Murmansk og Gøteborg. Samtidig er det slik at nedgangen i aktivitet er betydelig. REINERTSEN er derfor fortsatt helt avhengig av å vinne mere i nærmeste fremtid.

Thomas Reinertsen

Reklamer

REINERTSEN er tildelt studier på Njord-plattformen i Norskehavet.

Ill. kilde: Statoil ASA

Ill. kilde: Statoil ASA

REINERTSEN er av Statoil tildelt to studier på Njord for oppkobling av funnene Pil&Bue og Snilehorn. Arbeidet omfatter nødvendige modifikasjoner på eksisterende prosessanlegg på Njord A.

Pil&bue-funnene ligger på 324 meters vanndyp ca. 40 km fra Njord, Studien forutsetter et subsea produksjonsanlegg koblet til prosessanlegget på Njord A. Studien for Pil&Bue er en mulighetsstudie (klasse B).

Snilehornfunnet ligger på Halten/Dønna-terassen ca. 16 km fra Njord. Studien forutsetter et subsea produksjonsanlegg koblet til prosessanlegget på Njord A. Studien for Snilehorn er en konseptstudie (klasse C).

Arbeidet skal utføres i Trondheim og vil sysselsette 35 personer frem til sommeren.

Nysgjerrig på REINERTSENs offshorevirksomhet?

Snøfall på plattformen Njord.

Snøfall på plattformen Njord.

Arnt Løvset er en av REINERTSENs offshore-travere. Han har tatt mange flotte bilder fra vinteren på Njord-plattformen. Her måtte de frem med spaden og måke vekk snøfallet. Se mange nye bilder i REINERTSENs Facebook-album REINERTSEN Olje og gass. Der får du et inntrykk av hvordan det er å jobbe ute på plattform.

%d bloggere like this: