Kontrollerte arbeidsmiljøet på Heidrun

Javier gjør lydisolasjonsmålinger på Heidrun.

Javier gjør lydisolasjonsmålinger på Heidrun. Foto: Maija Spårman.

Javier Maresca fra akustikk og Maija Spårman fra teknisk sikkerhet i REINERTSEN Gøteborg besøkte Heidrun-plattformen i november. For å kontrollere arbeidsmiljøet utførte de blant annet lydisoleringsmålinger samt lyd-, lys- og overflatetemperaturmålinger i ulike områder på plattformen.

Et godt arbeidsmiljø er vel så viktig ute på havet som det er på land!

Reklamer

REINERTSEN på ODV-konferansen 2014

REINERTSENs representant Astrid Torsteinson (nr. 2 fra høyre)  i diskusjon med Aibel, ExxonMobil, Statoil ASA og Kværner Stord.

REINERTSENs representant Astrid Torsteinson (nr. 2 fra høyre) i diskusjon med Aibel, ExxonMobil, Statoil ASA og Kværner Stord.

 

REINERTSEN tar del i den årlige ODV-konferansen som avholdes for 30. gang 20.-22. oktober. Norsk Petroleumsforening er arrangør, og årets seminar handlet om «Offshore drift og vedlikehold». I år fokuseres det på hvordan en kan ivareta sikker og kostnadseffektiv drift på prosessanlegg offshore. Astrid Torsteinson, Leder for Samhandling og IO på V&M hos REINERTSEN Bergen, deltok på talkshowet «Ung i bransjen – Hva fenger med drift og vedlikehold». Gruppen reflekterte rundt bransjen før, nå og om 30 år. Geir Tore Suul, markedsdirektør og leder for prosessanlegg i REINERTSEN, presenterte tanker omkring «Endringsvilje og utviklingsmuligheter».

REINERTSEN bedriftsidrett deltar i nytt sykkelritt Voss – Geilo

2014_justert_voss_geilo_Kennethmfl_ imål2

Tre glade REINERTSEN-syklister f.v. Martin Lund , Andreas Nordby Meese, og Kenneth Haugland. Foto: Ingeborg Dalen Øverhaug.

REBIL sykkel i Bergen stilte i det nye nasjonale tursykkelrittet Voss-Geilo! Rittet ble arrangert for andre gang lørdag 23. august 2014, og er hele 160 km langt og går fra 0 til 1200 moh. Det ble kjørt rolig inn til Eidfjord i hovedfeltet, men da bestemte laget seg for å gå i brudd opp Vøringsfossen. En liten pit-stop med påfyll på toppen før det ble kjørt tempo på Vidda. Stort sett fint vær og god stemning bortsett fra is-regnet på Haugastøl og en mindre velt.

Nye livbåter på Grane

REINERTSEN har installert og overlevert nye livbåter for Statoil på Grane-plattformen. Se video av livbåtdropp med de nye båtene i videoen over.

Flere bilder ligger på vår Facebook-side.

Forberedt på det uventede med IKM Testing

 

I slutten av mai kom underleverandøren IKM Testing til REINERTSENs lokaler i Bergen. Tidligere i år har ABB, Autronica, Draka, Solar og Parker vært på besøk hos oss.

Trykktest, flushing og lekkasjetest er de vanligste oppdragene IKM Testing har for REINERTSEN på Troll A.Når det er mulig foretas testene på land, da dette utgjør en brøkdel av kostnaden som tilkommer dersom arbeidet gjøres offshore. I mange tilfeller vil imidlertid testing offshore være den eneste løsningen, og da gjelder det å ha rett utstyr tilgjengelig. IKM Testing lanserer derfor en utstyrskasse med nødvendige koblinger ogforbruksmateriell for å kunne være forberedt på det uventede.  Denne utstyrskassen skal først være eksklusiv for IKMs REINERTSEN-oppdrag på Troll A, men senere kunne benyttes på flere prosjekter.

Slik blir vi bedre – sammen!

Med Troll A-porteføljen som bakteppe inviterer REINERTSEN sine hovedleverandører til samhandling. Tidligere i år har ABB, Autronica, Draka og Solar vært på besøk. Torsdag 24. april var det Parker Hannifin som kom til REINERTSENs lokaler i Bergen.

Parker på besøk: Med bordet og hendene fulle av produktprøver og kataloger ble torsdagens seanse en lærerik opplevelse for alle parter.  Field Sales Engineer Norvald Olsen fra Parker Hannifin (stående) forklarer betydningen av å ha riktig hardhet på tubingen. Lars-Halvard Thunold Helleve fra Instrument stiller oppfølgingsspørsmål.

Parker på besøk: Med bordet og hendene fulle av produktprøver og kataloger ble torsdagens seanse en lærerik opplevelse for alle parter. Field Sales Engineer Norvald Olsen fra Parker Hannifin (stående) forklarer betydningen av å ha riktig hardhet på tubingen. Lars-Halvard Thunold Helleve fra Instrument stiller oppfølgingsspørsmål.

Ingeniørene som deltar på samhandlingsmøtene kommer fra relevante disipliner. De fleste har med seg konkrete problemstillinger fra sine prosjekter inn til samhandlingsmøtene med leverandør. Dermed blir dette noe mer enn en generell fagsamling Sammen skal vi gjøre både hverandre og Statoil enda bedre!

TROLL A-STANDARD: FOKUS PÅ HOVEDLEVERANDØRER.
«På REINERTSENs Troll A-avdeling tar innkjøperne regi! Med stor tro på 80/20-regelen har vi satt fokus på hovedleverandørene. Ti leverandører står for størsteparten av leveransene til Troll A. Det er disse leverandørene som er både viktigst og enklest å få mobilisert. Og når REINERTSEN inviterer til samhandlingsmøte, så stiller selvfølgelig våre ti viktigste leverandører opp!» sier DLA Anskaffelse Jørn Grooss ved bergenskontoret.

BESØK AV PARKER HANNIFIN.
Parker er en leverandør med et spesielt forhold til Troll A. Gjennom sin rammeavtale med Statoil leverer de mengder med tubing og fittings til det mange mener er Statoils flaggskip i Nordsjøen.

Parkers sortiment blir i vanligvis solgt til Statoil via E-katalog. For å gjøre leveransene kostnadseffektive er det noen elementer som må være riktige på første forsøk. Det betyr at alle må konsentrere seg om: Riktig produktvalg, leveringsadresse, innkjøpsgruppe, leveringsdato og merking. Disse elementene var blant hovedtemaene på møtet mellom Parker og REINERTSEN. De er vesentlige for at Parker og REINERTSEN skal kunne effektivisere leveransene ytterligere.

Åsgard Subsea Compression PLEM design er tildelt «Simplification of the month»-prisen i Statoil for januar 2014

PLEM “upending testing”. Foto: REINERTSEN.

PLEM “upending testing”. Foto: REINERTSEN.

I perioden fra 2009 og frem til nå har REINERTSEN Rørledning og Undervann i Trondheim og Stockholm utført konsept-, FEED-, detalj- og oppfølgingsengineering av ÅSCP-prosjektet.

Dette omfatter felt-layout inklusive lokalisering av kompressorstasjon, åtte rørledninger, 12 endestrukturer (11 PLEM og en riser-base), en beskyttelsesstruktur for hot tap og 17 ekspasjonssløyfer (tie-in spools) med tilhørende steindumping og GRP-beskyttelsesstrukturer. Videre følger to elkraft- og to kontrollkabler fra Åsgard A til kompressorstasjonen samt to FOC-kabler mellom Åsgard A og B. Installasjonen ble hovedsaklig utført i 2013 med sluttføring av oppkobling i 2014 og 2015.

Tildelingen av prisen er er begrunnet med: «(…) simplified and efficient method for installation of large pipeline end modules (PLEM’s)» og «(…) is reducing overall cost and increasing robustness of system during operational lifetime.»

Åsgard Subsea Compression-prosjektet omfatter rørledninger som knytter de eksisterende Midgard X-, Y- og Z-templatene samt Mikkel-feltet tilbake til en manifold-struktur som igjen er koblet til en kompressorstasjon. I kompressorstasjonen økes trykket i ledningene, noe som muliggjør eksport tilbake via manifold-stasjonen i to rørledninger. Rørledningene går til henholdsvis en hot tap på den eksisterende Midgard-ledningen som er koblet til Åsgard B, og til Åsgard B direkte. Hver rørledning har en innsveiset PLEM-struktur i hver ende for tilkobling av ekspanssjonssløyfer mot template/manifoldstasjon, samt piggesluser. Det er i alt 11 PLEM-strukturer, hvor av ni er unikt designet for varierende dimensjoner og antall tilkoblingspunkter. Rørdimensjonene varierer fra 12-20″ og vekten fra ca. 60 til 105 tonn. Rørledning- og spesielt spool-design har vist seg å være meget installasjonsvennlig, noe som har bidratt til effektivt og problemfritt offshorearbeid.

Prosjektet er organisert med et gjennomløpende designansvar hos REINERTSEN og inkluderer oppfølging av separate fabrikasjons- og installasjonsentrepenører både onshore og offshore. Statoil har vært veldig fornøyd, og de mener dette sørger for en slagkraftig, dynamisk og fleksibel organisasjon som kan håndtere et stort prosjekt med betydelig utvikling og en del endringer i de ulike prosjektfasene.

Statoil har satset mye på det totale ÅSCP-prosjektet, og satt opp en organisasjon med dyktige fagfolk for å realisere det, som et skritt på veien mot framtidens «subsea factory». Vi vil takke Statoil for det gode og konstruktive samarbeidet, som har bidratt til de gode løsningene også på REINERTSENs del av prosjektet.

%d bloggere like this: