REINERTSEN prosjekterer nye Bodø rådhus

Illustrasjon: ALL - atelier lorentzen langkilde.

Illustrasjon: ALL – atelier lorentzen langkilde.

REINERTSEN er innstilt som vinner av anbudskonkurransen om rådgivertjenester for nytt rådhus i Bodø. Oppdraget omfatter alle rådgiverfagene der REINERTSEN selv dekker alle fagområder. Tilbudsarbeidet ble gjennomført i tett samarbeid mellom Oslo og Trondheim. Det gode samarbeidet vil fortsette under prosjektgjennomføringen da prosjektet skal gjennomføres med bistand fra begge lokasjoner.

Bodøs nye rådhus er et prosjekt i sentrum av Bodø. Prosjektet består av 6450 m² nybygg og 5300 m² rehabilitering. Bygget skal oppføres innenfor kvartalet avgrenset av Kongens gate, Torvgata, Dronningens gate og Havnegata. Dagens rådhus, Norges bank og det gamle biblioteket ligger i dag i samme kvartalet. Eksisterende rådhusbygg og bygget til Norges bank skal beholdes uforandret på synlige fasader men skal rehabiliteres totalt innvendig. Det gamle bibliotek rives som et eget prosjekt og dette arbeidet inngår ikke i ytelser som skal leveres innenfor denne tilbudsinnbydelsen. Det skal bygges et nytt bygg i seks etasjer som fyller ut arealet der det gamle biblioteket lå samt ytterligere areal som integrerer bygget til Norges bank og eksisterende rådhusbygg i et samlet nytt rådhusbygg.

Leverte tjenester skal være dekkende for entreprenørtjenester, gjennomføring av leveranser og byggearbeider, komplettere og idriftsette bygningene, samt dokumentere bygning og tekniske installasjoner.

Dette innebærer bl.a. følgende rådgivningstjenester:
◦Detaljprosjektering
◦Anbudstegninger og -beskrivelser
◦Teknisk evaluering av anbud
◦Bistand med utarbeidelse av kontraktsdokumenter og entrepriseplaner
◦Kostnadsestimering og bistand ved usikkerhetsanalyser
◦Komplette arbeidstegninger
◦Nødvendig rådgivningsassistanse på byggeplassen
◦Utarbeidelse av «som-bygget» informasjon
◦Administrering av FDVU-dokumentasjon og opplæring før overlevering
◦Innhenting av myndighetsgodkjenninger for egne beregninger og tegninger
◦PRO-funksjonene for egen prosjektering og for eventuell leverandørprosjektering med nødvendig kontroll av leverandørprosjekteringen
◦Nødvendig intern teknisk koordinering av den totale prosjekteringen hos RI
◦Bistand i forbindelse med overlevering av alle kontraktsarbeider til byggherre
◦Bistand i utarbeidelse av sluttoppgjør

Reklamer

Ny firefeltsveg mellom Trondheim og Værnes

Bildet: Bildet: Skjermdump fra film på http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article10391518.ece, Adresseavisen.

Bildet: Bildet: Skjermdump fra film på http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article10391518.ece, Adresseavisen.

Reguleringsplan E6 Ranheim-Værnes er et stort og spennende planleggingsprosjekt som har pågått i 2014. Oppdragsgiver er Statens vegvesen Region midt. REINERTSEN samarbeider med Asplan Viak som har kontrakten med Vegvesenet. Planstrekningen går fra og med Ranheim til og med Værneskrysset på Stjørdal, med lengde 23 km.

Den omfatter blant annet tre ett-løpstunneler som utgjør 7,3 km av strekningen. Dagens E6 skal utvides til firefeltsveg med midtrekkverk. Ny fartsgrense blir 90 km/t. Nye tunnelløp skal bygges med tverrprofil T 10,5 m ved siden av dagens tunneler. Dagens kryssløsninger langs E6 må utvides som følge av ny firefeltsløsning. Bruer og underganger må rives og bygges på nytt, alternativt med forlenging av enkelte underganger. Klikk for å se video hos Adresseavisen. Strekningen er delt inn i tre delstrekninger (DS).

I starten av prosjektet ble det gjennomført en kreativ fase med løsningsvalg for hele strekningen E6 Ranheim-Værnes. Fra i sommer er reguleringsplan med tekniske tegninger og rapporter utarbeidet for DS1, Ranheim-Reitan. I disse dager starter vi med tilsvarende arbeider for de to neste delstrekningene frem til Værnes, med leveranse sommeren 2015.

REINERTSEN har ansvaret for prosjektering av tunnelene med alle fag, samt fagene konstruksjon, geoteknikk, geologi, elektro dagsone, akustikk, landmåling, samt 3D-samordningsmodell og -film langs E6. 3D-modellen er satt sammen av ulike fagmodeller utarbeidet av respektive fag fra Asplan Viak og REINERTSEN. Filmen viser delstrekning 1 fra Ranheim/Reppe til Reitankrysset. Utvidelsen av E6 blir langs sørsiden (landsiden) av dagens E6-trase. Nytt tunnelløp for Væretunnelen i sør, på høyre side, vises i filmens kjøreretning. I tillegg til utarbeidelse av reguleringsplan har Asplan Viak og REINERTSEN opsjon på byggeplan for første delstrekning (DS1). Oppdragsleder for REINERTSEN Frode Austgulen

3D-prosjektering på Farriseidet

REINERTSEN jobber med 3D-prosjektering av høyhastighetsdobbeltspor mellom Farriseidet og Telemarkgrensen. I Martineåsen skal det bygges et teknisk hus som vil serve sporet med bl.a. signal og kjørestrøm. REINERTSEN avd. Vei&Spor har laget 3D-modell av føringsveiene samt inntakene i huset. Se modellen i videoen Sigurdur Thor Gardarsson har laget:

Strindheimtunnelen har åpnet – hva synes du?

Åpningen av Strindheimtunnelen. Blide og fornøyde REINERTSEN-ansatte. Foto: Malene Nikolaisen/REINERTSEN

Blide og fornøyde REINERTSEN-ansatte. Foto: Malene Nikolaisen/REINERTSEN

Hva synes du om Strindheimtunnelen, og hva tror du den vil bety for Trondheim og nærmiljøet? Våre medarbeidere som prosjekterte den 2,2 km lange fjelltunnelen er i alle fall fornøyde! Her er noen bilder fra åpningen av tunnelen på Nyhavna i går hvor bl.a. prosjektleder Harald Inge Johnsens fra Statens vegvesen, statsminister Erna Solberg, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, ordfører Rita Ottervik og regionveisjef Berit Brendskag Lied holdt taler.

Prosjektleder Harald Inge Johnsen fra Statens vegvesen. Foto: Malene Nikolaisen/REINERTSEN

Prosjektleder Harald Inge Johnsen fra Statens vegvesen. Foto: Malene Nikolaisen/REINERTSEN

Statsminister Erna Solberg holdt åpningstale. Foto: Malene Nikolaisen/REINERTSEN

Statsminister Erna Solberg holdt åpningstale. Foto: Malene Nikolaisen/REINERTSEN

Åpningen av Strindheimtunnelen. Foto: Malene Nikolaisen/REINERTSEN

Åpningen av Strindheimtunnelen. Foto: Malene Nikolaisen/REINERTSEN

 Elever fra Lilleby skole synger Grevling i taket. Foto: Malene Nikolaisen/REINERTSEN

Elever fra Lilleby skole synger Grevling i taket. Foto: Malene Nikolaisen/REINERTSEN

ørste bil gjennom tunnelen ble en Packard fra 1929. Foto: Malene Nikolaisen/REINERTSEN

ørste bil gjennom tunnelen ble en Packard fra 1929. Foto: Malene Nikolaisen/REINERTSEN

Første bil gjennom tunnelen ble en Packard fra 1929. Foto: Malene Nikolaisen/REINERTSEN

Første bil gjennom tunnelen ble en Packard fra 1929. Foto: Malene Nikolaisen/REINERTSEN

Prosjektering av rørledninger fra Johan Sverdrup og mottaksanlegg på Mongstad

Illustrajon Statoil.

Illustrajon Statoil.

REINERTSEN er tildelt en kontrakt for prosjektering av rørledninger, undervannsstrukturer, ilandføringsløsninger og modifikasjon på Mongstad-anlegget.

Arbeidsomfanget dekker forprosjektering (FEED) av en oljerørledning til Mongstad, inklusive landrør og fjordkryssinger over Fosnøya og Austrheim kommune, modifikasjoner av terminalen på Mongstad samt en gassrørledning til Statpipe som knyttes til denne via en T-stasjon utenfor Kallstø. Kontrakten inneholder også en opsjon for detaljprosjektering.

REINERTSEN har lang erfaring med subsea infrastruktur- og ilandføringsprosjekter, bl.a. Ormen Lange til Nyhamna, Snøhvit, Troll til Kollsnes og Haltenpipe til Tjeldbergodden. Flere av prosjektene ble muliggjort fordi helt nye tekniske løsninger ble utviklet sammen med kundene.

REINERTSEN har over 30 års erfaring fra subsea rørledninger og undervannsstrukturer samt 20 års erfaring med modifikasjoner av prosessanlegg på plattform og landanlegg.

REINERTSEN Engineering er valgt som underleverandør på stort E6-oppdrag

Ill_foto fra Byggeindustrien

Ill_foto fra Byggeindustrien

REINERTSEN Engineering er valgt som underleverandør for Asplan Viak på et nytt stort E6-oppdrag: reguleringsplan for E6 Ranheim – Værnes. Oppdraget innebærer planlegging og prosjektering av 4-felts vei mellom Ranheim og Værnes.

REINERTSEN skal levere prosjektering innen geoteknikk, geologi, konstruksjon, bru, elektro, støy, anleggsteknikk og 3D-koordinator. Prosjektet har en varighet på 2 år, og vil være en betydelig del av de forskjellige gruppenes omsetning i 2014.

Les mer på Byggeindustrien/bygg.no: «Asplan Viak vant stort E6-oppdrag»: http://www.bygg.no/article/116905

Fersk i REINERTSEN: Svensk familie i Trondheim

Viveka er fersk i REINERTSEN.

Hils på Viveka! Hun og mannen Carl har tatt med seg barna og flyttet til Trondheim for å jobbe i REINERTSEN. Hvordan trives de i trønderhovedstaden?

«Jag heter Viveka Boström, är 33 år och uppvuxen i Lund i södra Sverige. För 12 år sedan flyttade jag till Göteborg för att studera civilingenjörsprogrammet Väg- och Vattenbyggnad på Chalmers University of Technology. Efter examen följde en anställning på Skanska Hus Göteborg Bostad. Där jobbade jag 2005-2012 som arbetsledare, projektingenjör och utvecklingsledare inom inköp.

Tillsammans med Carl har jag två döttrar, Stella och Astrid. I våras beslutade familjen att anta utmaningen att lämna tryggheten i Göteborg och flytta till Trondheim. Carl ska jobba med projektering på Engineering och jag ska vara anleggsleder på Entreprise.

Det som lockade med REINERTSEN var ett företag med gott anseende, en ägarstruktur som innebär snabba beslutsvägar och långsiktighet samt stora, spännande projekt.

Den 5. oktober har vi bott i Trondheim i en månad. Barnen har bytt dagis mot barnehage och napp mot smukk. På helgerna försöker vi ta del av det fantastiska utbud av utomhusaktiviteter som Trondheim har att erbjuda. På lördag ska det bli strålande väder, antingen går vi på tur i Bymarka eller så blir det en båttur i Trondheimsfjorden.»

Vi ønsker Viveka, Carl, Stella og Astrid hjertelig velkommen til Trondheim, og håper de vil trives både i byen og hos REINERTSEN. Vi gleder oss til neste innlegg!

%d bloggere like this: