Kjempekontrakt til REINERTSEN!

The Art of Engineering: Troll C.

The Art of Engineering: Troll C.

Statoil viser REINERTSEN stor tillit ved å tildele kontrakt innen vedlikehold og modifikasjon. Kontrakten med opsjoner har en varighet på ti år og REINERTSEN estimerer at verdien kan være hele syv milliarder NOK for hele perioden. I tillegg tildeles en konkurranseavtale på ti år.

REINERTSEN er tildelt følgende installasjoner:
Troll-plattformene (A, B og C), Heimdal, Heidrun, Åsgard B-plattformen og produksjonsskipet (A). I tillegg kommer en opsjon på Njord-plattformen. Fra før har REINERTSEN også tilsvarende kontrakt for metanolanlegget på Tjeldbergodden.

REINERTSEN var tidlig ute og støttet behovet for forenkling og kostnadsreduksjoner. Sammen med Statoil har vi kommet en betydelig vei mot målet om 30% kostnadsreduksjon. Vi mener det er forbedringene, det å levere godt over tid, pluss at vi er helt skadefrie som gjør at vi lykkes i tildelingen. Det er fortsatt slik at HMS er det aller viktigste vi gjør. Tildelingen gjør at vi får mer arbeid til Midt-Norge. Dette er viktig for ingeniørmiljøet i Trondheim, produksjonen på Orkanger og for alle de som jobber offshore, men som er bosatt i regionen.

Kontrakten skaper trygghet for mange. Den vil gi kontinuerlig påfyll av oppdrag i en krevende tid, og tilfører arbeid til kontorene i Trondheim, Bergen, Murmansk og Gøteborg. Samtidig er det slik at nedgangen i aktivitet er betydelig. REINERTSEN er derfor fortsatt helt avhengig av å vinne mere i nærmeste fremtid.

Thomas Reinertsen

Reklamer

REINERTSENs første Subsea Rørspool – et suksessprosjekt

Bildet: Underleverandør IKM holder på med MEG-fylling av spoolen slik at den blir klar til å installeres. Bildet er tatt på Orkanger havn med Reinertsens fabrikasjonshall til høyre i bakgrunnen.

Bildet: Underleverandør IKM holder på med MEG-fylling av spoolen slik at den blir klar til å installeres. Bildet er tatt på Orkanger havn med Reinertsens fabrikasjonshall til høyre i bakgrunnen.

REINERTSENs verft på Orkanger produserte sin aller første subsea rørspool i perioden mellom 30. juni og 10. september i år. Spoolen ble produsert til Statoils prestisjeprosjekt Åsgard Subsea Compression, og TECHNIP Norge var vår oppdragsgiver.

Rørspoolen som kobler opp Template Z mot PLEM Y-101-Z, har en total lengde på rundt 77 meter, nominell diameter på 10ˮ (ID på 9″) og veggtykkelse på 12 mm. Rørmaterialet er 25Cr Dupleks stål. Spoolen ble på grunn av størrelsen prefabrikert på verkstedet i syv seksjoner, etter metrologi ble dette til tre større deler som ble transportert på multiwheeler og til slutt sveist sammen på kai. Alle sveiser ble korrosjonsbeskyttet med coating av Bredero Shaw, som var REINERTSENS underleverandør for all korrosjonsbeskyttelse av feltsveisene («field joint coating»). Totalvekten av rørspoolen, inkludert termineringshoder og korrosjonsbeskyttelse var på 9281 kg (12455 kg inkl. MEG).

I tillegg til rørspoolen var REINERTSEN også ansvarlig for å lage løftearrangementet som skulle brukes til både innlasting av rørspoolen på båten og utløfting/installasjon offshore. Med en vekt på 21 tonn på løftearrangementet ble håndtert totalvekt under løfteoperasjonene 36 tonn.

Kunden var svært fornøyd med den tekniske gjennomføringen og produksjonen av spoolen. REINERTSEN klarte faktisk å levere rørspool og løfteåk på kortere tid enn det som i utgangspunktet var planlagt. Den generelt gode kvaliteten på sveisingen, toolbox-møte og familiarisering av alle involverte i produksjonen, ble positivt kommentert av kunden.

Prosjektet var en nyttig erfaring for REINERTSEN og vi ser frem til nye oppdrag rettet mot Subsea-aktiviteten.

REINERTSEN er tildelt et prøveprosjekt på vedlikehold av havbunnsinstallasjoner fra Statoil.

Bildet: Thomas Reinertsen Foto: Pål Rune Lien for REINERTSEN AS.

Bildet: Thomas Reinertsen Foto: Pål Rune Lien for REINERTSEN AS.

Nå kan vi endelig presentere en gladnyhet til våre medarbeidere!

REINERTSEN er tildelt et prøveprosjekt på vedlikehold av havbunnsinstallasjoner av Statoil. Det er REINERTSENs verft på Orkanger som skal ta i mot og vedlikeholde fire installasjoner, såkalte strømningskontrollmoduler.

– Prosjektet danner muligheten for et nytt markedsområde, sikrer arbeidsplasser og er veldig viktig for oss, forteller Thomas Reinertsen.

Vi gratulerer!

Les dagens oppslag i Adresseavisen: Håper prøveprosjekt kan gi store inntekter

REINERTSEN skal bygge om plattform for 600 mill.

Photo Marit Hommedal - Statoil

Photo Marit Hommedal – Statoil

REINERTSEN har signert kontrakt med Statoil på nær 600 millioner kroner for å klargjøre Kristin-plattformen til å ta i mot olje fra Maria-feltet. Arbeidet skal utføres i Trondheim og sysselsetter 120 mennesker frem til prosjektet ferdigstilles i 2018.
Kontrakten er et modifikasjonsoppdrag, der satelittfeltet Maria skal kobles på Kristin-plattformen. Oljefeltet Maria ligger i Norskehavet på 315 meters vanndyp ca. 20 km sørøst for Kristin. Operatør for Maria er det tyske oljeselskapet Wintershall.

REINERTSEN setter stor pris på kontrakten.
– Vi setter alltid stor pris på å få nye kontrakter. Ingeniørene hos oss ligger helt i front når det gjelder topside modifikasjoner, så denne kontrakten er en anerkjennelse til de dyktige menneskene som jobber i REINERTSEN, sier administrerende direktør Torkild Reinertsen.

Direktør for forretningsutvikling i REINERTSEN, Geir Suul, tror kompetanse, erfaring og fokus på kostnadseffektive løsninger har vært utslagsgivende for at vi fikk kontrakten.

– Denne kontrakten er midt i kjernevirksomheten vår, det er dette vi skal være best på. Vår ingeniørkompetanse har alltid vært vårt viktigste konkurransefortrinn. Når vi jobber i hele EPCI-kjeden klarer teamene å finne kostnadseffektive løsninger, sier Suul.

REINERTSEN har lenge arbeidet med å oppnå mer effektiv prosjektgjennomføring av EPCI-prosjekter. I sammenheng med Statoils STEP-iniativ så satte REINERTSEN i fjor høst en ambisjon om å redusere kostnaden av en prosjektgjennomføring med 30%.

Dette blir det første prosjektet hvor vi får testet vår ambisjon. Vi er nå ferdig med FEED og kjører direkte over i EPCI med samme team. Vi har allerede gjennom FEED-fasen lyktes med å kutte kostnader betydelig. At vi jobber tett med Statoil underveis er en viktig suksessfaktor, sier Suul.

REINERTSEN AS ble etablert som en familiebedrift i 1946 og har stor kompetanse innenfor prosessanlegg og subsea. Kompetansen er opparbeidet gjennom 30 år med erfaring innen undervannssystemer og 20 år innen prosessanlegg.

Dette er en viktig kontrakt i et ellers utfordrende marked. Dessverre vil ikke denne tildelingen endre situasjonen i forhold til permitteringene som ble varslet tidligere.

Les også artikkelen om tildelingen på adressa.no: REINERTSEN skal bygge om plattform for 600 millioner kroner.

Geir Tore Suul
Avdelingsleder Prosessanlegg

REINERTSEN gjennomfører EPCM-kontrakt på Mongstad

Bilde: Mongstad. Foto: Øyvind Hagen, Statoil ASA.

Bilde: Mongstad. Foto: Øyvind Hagen, Statoil ASA.

Statoil ASA har tildelt REINERTSEN en EPCM-kontrakt for ombygging av Unit 800 på Mongstad-raffineriet.

Prosjektets mål er å bygge om avsvovlingsanlegget slik at det kan produsere diesel med et lavt svovelinnhold samt å øke kapasiteten med 12 %.
Prosjektet er allerede startet og utføres ved REINERTSENs kontor i Gøteborg med noen ressurser tilført fra kontoret i Trondheim. Prosjektet omfatter detaljprosjektering, innkjøp og construction management. Ombyggingen vil i hovedsak gjennomføres mens anlegget er i drift, og skal være ferdig i september 2016.

REINERTSENs kontor i Gøteborg har lang erfaring fra raffineriprosjekter i Sverige og allerede våren/sommeren 2014 ble FEED-studien for dette prosjektet utført der.

REINERTSEN er tildelt studier på Njord-plattformen i Norskehavet.

Ill. kilde: Statoil ASA

Ill. kilde: Statoil ASA

REINERTSEN er av Statoil tildelt to studier på Njord for oppkobling av funnene Pil&Bue og Snilehorn. Arbeidet omfatter nødvendige modifikasjoner på eksisterende prosessanlegg på Njord A.

Pil&bue-funnene ligger på 324 meters vanndyp ca. 40 km fra Njord, Studien forutsetter et subsea produksjonsanlegg koblet til prosessanlegget på Njord A. Studien for Pil&Bue er en mulighetsstudie (klasse B).

Snilehornfunnet ligger på Halten/Dønna-terassen ca. 16 km fra Njord. Studien forutsetter et subsea produksjonsanlegg koblet til prosessanlegget på Njord A. Studien for Snilehorn er en konseptstudie (klasse C).

Arbeidet skal utføres i Trondheim og vil sysselsette 35 personer frem til sommeren.

Kontrollerte arbeidsmiljøet på Heidrun

Javier gjør lydisolasjonsmålinger på Heidrun.

Javier gjør lydisolasjonsmålinger på Heidrun. Foto: Maija Spårman.

Javier Maresca fra akustikk og Maija Spårman fra teknisk sikkerhet i REINERTSEN Gøteborg besøkte Heidrun-plattformen i november. For å kontrollere arbeidsmiljøet utførte de blant annet lydisoleringsmålinger samt lyd-, lys- og overflatetemperaturmålinger i ulike områder på plattformen.

Et godt arbeidsmiljø er vel så viktig ute på havet som det er på land!

%d bloggere like this: