Kjempekontrakt til REINERTSEN!

The Art of Engineering: Troll C.

The Art of Engineering: Troll C.

Statoil viser REINERTSEN stor tillit ved å tildele kontrakt innen vedlikehold og modifikasjon. Kontrakten med opsjoner har en varighet på ti år og REINERTSEN estimerer at verdien kan være hele syv milliarder NOK for hele perioden. I tillegg tildeles en konkurranseavtale på ti år.

REINERTSEN er tildelt følgende installasjoner:
Troll-plattformene (A, B og C), Heimdal, Heidrun, Åsgard B-plattformen og produksjonsskipet (A). I tillegg kommer en opsjon på Njord-plattformen. Fra før har REINERTSEN også tilsvarende kontrakt for metanolanlegget på Tjeldbergodden.

REINERTSEN var tidlig ute og støttet behovet for forenkling og kostnadsreduksjoner. Sammen med Statoil har vi kommet en betydelig vei mot målet om 30% kostnadsreduksjon. Vi mener det er forbedringene, det å levere godt over tid, pluss at vi er helt skadefrie som gjør at vi lykkes i tildelingen. Det er fortsatt slik at HMS er det aller viktigste vi gjør. Tildelingen gjør at vi får mer arbeid til Midt-Norge. Dette er viktig for ingeniørmiljøet i Trondheim, produksjonen på Orkanger og for alle de som jobber offshore, men som er bosatt i regionen.

Kontrakten skaper trygghet for mange. Den vil gi kontinuerlig påfyll av oppdrag i en krevende tid, og tilfører arbeid til kontorene i Trondheim, Bergen, Murmansk og Gøteborg. Samtidig er det slik at nedgangen i aktivitet er betydelig. REINERTSEN er derfor fortsatt helt avhengig av å vinne mere i nærmeste fremtid.

Thomas Reinertsen

Reklamer

Troll A på Norge Rundt i kveld

Foto: Harald Pettersen - Statoil ASA

Bildet er tatt 310 meter under havet nede i skaftet på Troll A. Foto: Harald Pettersen – Statoil ASA.

Norge Rundt har besøkt Troll A, hvor REINERTSEN har V&M-kontrakt.
Se innslaget på NRK fredag kl.19.30 for å få et innblikk i plattformslivet på Troll A: http://tv.nrk.no/serie/norge-rundt/DVNR04000615/06-02-2015

Troll A er den høyeste installasjonen som noensinne er flyttet av mennesker på jordens overflate.

Les mer om Troll A på Statoils nettsider: http://www.statoil.com/en/ouroperations/ExplorationProd/ncs/troll/Pages/default.aspx

Forberedt på det uventede med IKM Testing

 

I slutten av mai kom underleverandøren IKM Testing til REINERTSENs lokaler i Bergen. Tidligere i år har ABB, Autronica, Draka, Solar og Parker vært på besøk hos oss.

Trykktest, flushing og lekkasjetest er de vanligste oppdragene IKM Testing har for REINERTSEN på Troll A.Når det er mulig foretas testene på land, da dette utgjør en brøkdel av kostnaden som tilkommer dersom arbeidet gjøres offshore. I mange tilfeller vil imidlertid testing offshore være den eneste løsningen, og da gjelder det å ha rett utstyr tilgjengelig. IKM Testing lanserer derfor en utstyrskasse med nødvendige koblinger ogforbruksmateriell for å kunne være forberedt på det uventede.  Denne utstyrskassen skal først være eksklusiv for IKMs REINERTSEN-oppdrag på Troll A, men senere kunne benyttes på flere prosjekter.

Slik blir vi bedre – sammen!

Med Troll A-porteføljen som bakteppe inviterer REINERTSEN sine hovedleverandører til samhandling. Tidligere i år har ABB, Autronica, Draka og Solar vært på besøk. Torsdag 24. april var det Parker Hannifin som kom til REINERTSENs lokaler i Bergen.

Parker på besøk: Med bordet og hendene fulle av produktprøver og kataloger ble torsdagens seanse en lærerik opplevelse for alle parter.  Field Sales Engineer Norvald Olsen fra Parker Hannifin (stående) forklarer betydningen av å ha riktig hardhet på tubingen. Lars-Halvard Thunold Helleve fra Instrument stiller oppfølgingsspørsmål.

Parker på besøk: Med bordet og hendene fulle av produktprøver og kataloger ble torsdagens seanse en lærerik opplevelse for alle parter. Field Sales Engineer Norvald Olsen fra Parker Hannifin (stående) forklarer betydningen av å ha riktig hardhet på tubingen. Lars-Halvard Thunold Helleve fra Instrument stiller oppfølgingsspørsmål.

Ingeniørene som deltar på samhandlingsmøtene kommer fra relevante disipliner. De fleste har med seg konkrete problemstillinger fra sine prosjekter inn til samhandlingsmøtene med leverandør. Dermed blir dette noe mer enn en generell fagsamling Sammen skal vi gjøre både hverandre og Statoil enda bedre!

TROLL A-STANDARD: FOKUS PÅ HOVEDLEVERANDØRER.
«På REINERTSENs Troll A-avdeling tar innkjøperne regi! Med stor tro på 80/20-regelen har vi satt fokus på hovedleverandørene. Ti leverandører står for størsteparten av leveransene til Troll A. Det er disse leverandørene som er både viktigst og enklest å få mobilisert. Og når REINERTSEN inviterer til samhandlingsmøte, så stiller selvfølgelig våre ti viktigste leverandører opp!» sier DLA Anskaffelse Jørn Grooss ved bergenskontoret.

BESØK AV PARKER HANNIFIN.
Parker er en leverandør med et spesielt forhold til Troll A. Gjennom sin rammeavtale med Statoil leverer de mengder med tubing og fittings til det mange mener er Statoils flaggskip i Nordsjøen.

Parkers sortiment blir i vanligvis solgt til Statoil via E-katalog. For å gjøre leveransene kostnadseffektive er det noen elementer som må være riktige på første forsøk. Det betyr at alle må konsentrere seg om: Riktig produktvalg, leveringsadresse, innkjøpsgruppe, leveringsdato og merking. Disse elementene var blant hovedtemaene på møtet mellom Parker og REINERTSEN. De er vesentlige for at Parker og REINERTSEN skal kunne effektivisere leveransene ytterligere.

Kontrakten på V&M2014 er forlenget med to år

Troll A-plattformen. Foto: Øyvind Hagen/Statoil

Troll A-plattformen. Foto: Øyvind Hagen/Statoil

Utøvelse av opsjon på V&M2014-kontrakten.

V&M2014-kontrakten ble inngått 1. august 2010 med en varighet på fire år og med mulighet for forlengelse i to opsjoner á to år. I kontrakten er det en mulighet for omfordeling av anleggene mellom V&M-leverandørene ved opsjonsøvelse. Statoil har meddelt at de utøver opsjon 1 i V&M-kontrakten for Heidrun, Heimdal, Grane og Troll A/B/C. Dette betyr at Statoil er godt fornøyd med REINERTSENs leveranser i kontraktsforholdet og ønsker å fortsette med oss som leverandør på disse installasjonene. Opsjon 1 løper fra 1.8.2014 til 31.7.2016.

Vi gratulerer!

Revisjonsstans på Troll A

Fornøyd gjeng fra REINERTSEN om bord under revisjonsstansen. Fra venstre: Knut, Steinar, Dmitri, Jan og Karl.

Fornøyd gjeng fra REINERTSEN om bord under revisjonsstansen. Fra venstre: Knut, Steinar, Dmitri, Jan og Karl.

De siste to ukene har vært en hektisk tid på Troll A. Plattformen har stått stille med nedstengt produksjon for årlig vedlikehold. Den største delen av aktivitetene på Troll A under denne RS’en handlet om forberedelser for å ta i mot en ny modul, men REINERTSENs V&M-organisasjon hadde også noen prosjekter.

Mesteparten av arbeidet for REINERTSEN i år var på prosjektet hvor gamle strømforsyninger i en rekke instrumentkabinett ble byttet ut med underleverandøren ABB. Dette kan ikke gjennomføres når plattformen er i drift da deler av produksjonsanlegget ville gått ned når strømmen forsvinner. Andre viktige jobber REINERTSEN utførte var bytte av instrumenttubing samt sveising av rør og rørsupporter (assistansejobb) som bare er mulig på kald plattform.

Det kom i tillegg inn et hasteoppdrag. Under befaring høyest oppe i fakkelen oppdaget man at bekledningen på varmeskjoldet som skal beskytte strukturen mot varmen flammen avgir var svekket. Å skifte ut bekledningsplater blir et oppdrag for REINERTSEN under neste RS i 2014. Fakkelen kan bare inspiseres under stans, så alle mål og detaljer skulle dokumenteres mens plattformen stod.

Hele RS-gjengen fra REINERTSEN, både offshore og på land, gjorde en kjempeinnsats og alle prosjekter ble gjennomført i henhold til plan og uten avvik. «REINERTSEN har utført sine aktiviteter i RS2013 på Troll A på en glimrende måte», sa en fornøyd Marianne Fredagsvik, plattformsjef på Troll A.

Dmitri Gorski
Ferdigstillelsesansvarlig på Troll A for RS2013.

Trykktesting av sjøvannsventil

Trykktesting av 24″ sjøvannsventil i titan.

Med tilfredsstillende resultater i dag er sjøvannsventilen straks klar for Troll A. På bildet har vi Kai Killingberg fra REINERTSEN seksjon feltinstrumenter med inspeksjonsbriller på. Se flere bilder i albumet REINERTSEN Olje og gass på Facebook.

%d bloggere like this: