Kjempekontrakt til REINERTSEN!

The Art of Engineering: Troll C.

The Art of Engineering: Troll C.

Statoil viser REINERTSEN stor tillit ved å tildele kontrakt innen vedlikehold og modifikasjon. Kontrakten med opsjoner har en varighet på ti år og REINERTSEN estimerer at verdien kan være hele syv milliarder NOK for hele perioden. I tillegg tildeles en konkurranseavtale på ti år.

REINERTSEN er tildelt følgende installasjoner:
Troll-plattformene (A, B og C), Heimdal, Heidrun, Åsgard B-plattformen og produksjonsskipet (A). I tillegg kommer en opsjon på Njord-plattformen. Fra før har REINERTSEN også tilsvarende kontrakt for metanolanlegget på Tjeldbergodden.

REINERTSEN var tidlig ute og støttet behovet for forenkling og kostnadsreduksjoner. Sammen med Statoil har vi kommet en betydelig vei mot målet om 30% kostnadsreduksjon. Vi mener det er forbedringene, det å levere godt over tid, pluss at vi er helt skadefrie som gjør at vi lykkes i tildelingen. Det er fortsatt slik at HMS er det aller viktigste vi gjør. Tildelingen gjør at vi får mer arbeid til Midt-Norge. Dette er viktig for ingeniørmiljøet i Trondheim, produksjonen på Orkanger og for alle de som jobber offshore, men som er bosatt i regionen.

Kontrakten skaper trygghet for mange. Den vil gi kontinuerlig påfyll av oppdrag i en krevende tid, og tilfører arbeid til kontorene i Trondheim, Bergen, Murmansk og Gøteborg. Samtidig er det slik at nedgangen i aktivitet er betydelig. REINERTSEN er derfor fortsatt helt avhengig av å vinne mere i nærmeste fremtid.

Thomas Reinertsen

Reklamer

Kontrakten på V&M2014 er forlenget med to år

Troll A-plattformen. Foto: Øyvind Hagen/Statoil

Troll A-plattformen. Foto: Øyvind Hagen/Statoil

Utøvelse av opsjon på V&M2014-kontrakten.

V&M2014-kontrakten ble inngått 1. august 2010 med en varighet på fire år og med mulighet for forlengelse i to opsjoner á to år. I kontrakten er det en mulighet for omfordeling av anleggene mellom V&M-leverandørene ved opsjonsøvelse. Statoil har meddelt at de utøver opsjon 1 i V&M-kontrakten for Heidrun, Heimdal, Grane og Troll A/B/C. Dette betyr at Statoil er godt fornøyd med REINERTSENs leveranser i kontraktsforholdet og ønsker å fortsette med oss som leverandør på disse installasjonene. Opsjon 1 løper fra 1.8.2014 til 31.7.2016.

Vi gratulerer!

Skifting av korroderte rør på Troll B

Elena på Troll B. Foto: Markus Andreas Hughes.

Elena på Troll B. Foto: Markus Andreas Hughes.

Elena og Andrey er ansatte i REINERTSEN Murmansk og var i januar med på ut på installasjonen Troll B. Prosjektet går i korte trekk ut på å skifte korroderte rør samtidig som produksjonen pågår. Varmt arbeid, som sveising, bør derfor ikke benyttes. Hensikten med befaringen var å vurdere tie-ins og å avklare hvor det er plass til flenser og andre rørdeler.

Se flere bilder i Facebook-albumet REINERTSEN Olje og gass.

Foredrag fra MOD 2012

Offshore Media Group og NITO arrangerte MOD 2012 på Stavanger Forum 14.-15. mars. REINERTSEN var blant selskapene du kunne møte på konferansen. Vår V&M-leder på Troll B, Tor Magne Johnsrud, holdt foredrag. Fikk du ikke med deg innlegget hans? Nå kan du laste ned alle foredragene fra Modifikajonskonferansen og se dem her!

Modifikasjonskonferansen 2012: Prosjektlederens halvtime

Modifikasjonskonferansen er en av landets viktigste og største oljekonferanser og har nå passerer 400 deltagere fra 220 bedrifter. Tor Magne Johnsrud, V&M-leder på Troll B, representerer REINERTSEN med foredraget «Prosjektlederens halvtime: Concurrent Metodikk og IO – kostnadseffektive arbeidsmetoder i en V&M-portefølje».

%d bloggere like this: