Kjempekontrakt til REINERTSEN!

The Art of Engineering: Troll C.

The Art of Engineering: Troll C.

Statoil viser REINERTSEN stor tillit ved å tildele kontrakt innen vedlikehold og modifikasjon. Kontrakten med opsjoner har en varighet på ti år og REINERTSEN estimerer at verdien kan være hele syv milliarder NOK for hele perioden. I tillegg tildeles en konkurranseavtale på ti år.

REINERTSEN er tildelt følgende installasjoner:
Troll-plattformene (A, B og C), Heimdal, Heidrun, Åsgard B-plattformen og produksjonsskipet (A). I tillegg kommer en opsjon på Njord-plattformen. Fra før har REINERTSEN også tilsvarende kontrakt for metanolanlegget på Tjeldbergodden.

REINERTSEN var tidlig ute og støttet behovet for forenkling og kostnadsreduksjoner. Sammen med Statoil har vi kommet en betydelig vei mot målet om 30% kostnadsreduksjon. Vi mener det er forbedringene, det å levere godt over tid, pluss at vi er helt skadefrie som gjør at vi lykkes i tildelingen. Det er fortsatt slik at HMS er det aller viktigste vi gjør. Tildelingen gjør at vi får mer arbeid til Midt-Norge. Dette er viktig for ingeniørmiljøet i Trondheim, produksjonen på Orkanger og for alle de som jobber offshore, men som er bosatt i regionen.

Kontrakten skaper trygghet for mange. Den vil gi kontinuerlig påfyll av oppdrag i en krevende tid, og tilfører arbeid til kontorene i Trondheim, Bergen, Murmansk og Gøteborg. Samtidig er det slik at nedgangen i aktivitet er betydelig. REINERTSEN er derfor fortsatt helt avhengig av å vinne mere i nærmeste fremtid.

Thomas Reinertsen

Reklamer

PRO-oppdrag i regi REINERTSEN V&M på Fram H-Nord

20140926_REINERTSEN VM_Jan Ivar Skjetne

REINERTSEN har gjennom sin V&M-organisasjon i Göteborg hatt arbeidet med å implementere Fram H-Nord på Troll C Topside.

REINERTSENs ingeniørkontor i Gøteborg har hatt EPCI-ansvaret med å implementere FHN topside på Troll C. REINERTSENs hovedinstallasjon har vært å koble de nye kontrollsystemene SCU og SPCU opp mot eksisterende SAS-system på plattformen, med ESD-test etc. I tillegg fikk vi Fiskal-måling på plass.

«REINERTSEN har hatt ansvaret med å samkjøre arbeidet med andre leverandører, noe som til tider kunne være en utfordring innrømmer,» prosjektleder Tomas Hallberg. Han oppsummerer likevel at det har vært en «mycket trevlig prosjekt å lede».

REINERTSENs arbeid offshore blir fremhevet av com. leder Bjørn Skilbred og prosjekteringsleder Matteo Ce. REINERTSEN hadde stor fokus på LCI gjennom hele prosjektfasen, som ble levert uten resterende punch.

Skilbred fremhever også det fantastiske samarbeidet internt i Facilities (topside/subsea/marine) og mot driftsmiljøet på Troll C.

«REINERTSEN hadde riktig kostnadsfokus og risikofokus. De opptrådde med villighet, ryddighet, etterrettelig og møtte oss alltid med et smil,» sier en meget fornøyd prosjektleder i PRO, Undi Grimstad. «De leverte sitt arbeid innenfor godkjent tid og kostnad,» understreker hun.

20142609_REINERTSEN VM_Jan Ivar Skjetne_justert2

Kontrakten på V&M2014 er forlenget med to år

Troll A-plattformen. Foto: Øyvind Hagen/Statoil

Troll A-plattformen. Foto: Øyvind Hagen/Statoil

Utøvelse av opsjon på V&M2014-kontrakten.

V&M2014-kontrakten ble inngått 1. august 2010 med en varighet på fire år og med mulighet for forlengelse i to opsjoner á to år. I kontrakten er det en mulighet for omfordeling av anleggene mellom V&M-leverandørene ved opsjonsøvelse. Statoil har meddelt at de utøver opsjon 1 i V&M-kontrakten for Heidrun, Heimdal, Grane og Troll A/B/C. Dette betyr at Statoil er godt fornøyd med REINERTSENs leveranser i kontraktsforholdet og ønsker å fortsette med oss som leverandør på disse installasjonene. Opsjon 1 løper fra 1.8.2014 til 31.7.2016.

Vi gratulerer!

Hørt om ingeniøren som bestemte seg for å sykle til jobb?

Tobias sykler Stockholm-Bergen.

Tobias sykler Stockholm-Bergen.

Mange av oss sykler til arbeid hver eneste dag. Noen ruller 500 meter, mens andre tilbakelegger flere mil om dagen. REINERTSEN Bergen deltar i «Sykle til jobben»-kampanjen, og flere av de ansatte er ivrige syklister. Noen er derimot mer engasjerte enn de fleste.

Tobias Bonnedahl er feltingeniør på Troll C. Han kommer fra Stockholm og har lenge tenkt: «Hvorfor skal ikke jeg kunne sykle til jobben når alle andre gjør det?». Som feltingeniør har du mye fri, og Tobias fant ut at han skulle prøve å sykle til kontoret på Sandsli. Ikke fra Fana eller Sandviken. Ikke fra Askøy eller Os. Men fra hjembyen Stockholm.

I dag morges begynte Tobias’ reise. I løpet av fire dager skal han tilbakelegge en strekning på ca. 110 mil. Det blir 10-12 timer på sykkelen hver dag. 30 mil om dagen. Mandag kveld dukker han etter planen opp på bergenskontoret, klar for en ny arbeidsdag.

Tobias gleder seg til å oppleve sommer-Sverige fra sykkelsetet, og han ser frem til å sykle over Hardangervidda. Å finne riktig vei på dårlig skiltede småveier kan være en utfordring, men Tobias har med kart og er ved godt mot. Han gleder seg derimot ikke fullt så mye til å kjøre sykkelen han tar med seg, en sykkel beregnet for korte distanser. Den er ubekvem, og det er vanskelig å variere sittestillingen. Men Tobias er fast bestemt på å klare det. Etter endt sykkeltur med påfølgende offshorearbeid skal han delta på Iron Man i Haugesund. Greier han å sykle Stockholm–Bergen takler han sannelig Iron Man også.

Tror dere Tobias når REINERTSEN Bergen på mandag?

Følg ham på bloggen bonnedahl.com. Han lover å oppdatere hver kveld.

Lykke til Tobias, vi heier på deg!

Påskjønnelse fra Statoil til instrumentdisiplinen

Mats sparte penger for Statoil.

I forbindelse med et V&M-prosjekt REINERTSEN har på Troll C skulle det installeres 100 m nye tubingrør. Ute på havet dukket det opp krav om overflatebehandling. Gode argumenter ble lagt frem for å sandblåse og male tubingrørene før isolering. Estimat for maling lød på kr 200 000.

Da kravet endelig nådde prosjektgruppa på land ble det umiddelbart utfordret, og etter et dykk i TR-biblioteket fant gruppa frem til relevant styrende dokumentasjon (TR) som angir at gitt materialkvalitet ikke skal males.

Besparelsen på kr 200 000 er et viktig bidrag til Statoils mål om Value for Money («Meir for pængan»), og den resulterte i at Mats M. Åldstedt fikk tildelt twistpose og hilsen fra Hans Jakob Hegge som er områdedirektør for Nordsjøen Øst i Statoil

I tillegg til at vi er beste V&M-leverandør, så er slik innsats med på å gjøre oss til en mer attraktiv leverandør. Flott gjort, Mats!

Påskjønnelse fra Statoil til Gorm Hansen og REINERTSEN

Gorm på storskjerm hos Statoil.

Gorm Hansen er prosjektleder for REINERTSEN på et V&M-prosjekt på Troll C. I forbindelse med modifikasjon av diverse tubinglinjer var det planlagt å skifte ut heat trace-varmekabler på disse. I stedet for utskifting foreslo Gorm testing og fortsatt bruk, noe som også ble resultatet. Dette førte til en besparelse for kunden i både tid og kostnader. Dette har vakt berettiget positiv oppmerksomhet hos Statoil, og på prosjektmøtet i Bergen tirsdag 18. september fikk Gorm Twist og rosende omtale.

Bildet (over) og nedenstående tekst skal visstnok være på storskjerm hos Statoil Bergen nå:

VFM på kr 980.000,- for sparte utgifter på skifte av varmekabel til HTA. (VFM: Value For Money)

Gorm Hansen RE var initiativtaker til å teste kabelen før den og isolasjonen ble fjernet.

PS! Samme beløp kan spares når tilsvarende jobb på HTB skal gjøres i 2013.

Flott gjort, Gorm!

Geir Suul
Forretningsutvikler
Avdelingsleder for prosessanlegg

%d bloggere like this: