Kjempekontrakt til REINERTSEN!

The Art of Engineering: Troll C.

The Art of Engineering: Troll C.

Statoil viser REINERTSEN stor tillit ved å tildele kontrakt innen vedlikehold og modifikasjon. Kontrakten med opsjoner har en varighet på ti år og REINERTSEN estimerer at verdien kan være hele syv milliarder NOK for hele perioden. I tillegg tildeles en konkurranseavtale på ti år.

REINERTSEN er tildelt følgende installasjoner:
Troll-plattformene (A, B og C), Heimdal, Heidrun, Åsgard B-plattformen og produksjonsskipet (A). I tillegg kommer en opsjon på Njord-plattformen. Fra før har REINERTSEN også tilsvarende kontrakt for metanolanlegget på Tjeldbergodden.

REINERTSEN var tidlig ute og støttet behovet for forenkling og kostnadsreduksjoner. Sammen med Statoil har vi kommet en betydelig vei mot målet om 30% kostnadsreduksjon. Vi mener det er forbedringene, det å levere godt over tid, pluss at vi er helt skadefrie som gjør at vi lykkes i tildelingen. Det er fortsatt slik at HMS er det aller viktigste vi gjør. Tildelingen gjør at vi får mer arbeid til Midt-Norge. Dette er viktig for ingeniørmiljøet i Trondheim, produksjonen på Orkanger og for alle de som jobber offshore, men som er bosatt i regionen.

Kontrakten skaper trygghet for mange. Den vil gi kontinuerlig påfyll av oppdrag i en krevende tid, og tilfører arbeid til kontorene i Trondheim, Bergen, Murmansk og Gøteborg. Samtidig er det slik at nedgangen i aktivitet er betydelig. REINERTSEN er derfor fortsatt helt avhengig av å vinne mere i nærmeste fremtid.

Thomas Reinertsen

Reklamer

Statoil har tildelt REINERTSEN kontrakt på 450 millioner

Bildet: f.v. Thomas Reinertsen, divisjonsdirektør og Morten Sundt, Manager Supply Chain. Foto: Jan Ivar Skjetne/REINERTSEN.

Bildet: f.v. Thomas Reinertsen, divisjonsdirektør og Morten Sundt, Manager Supply Chain. Foto: Jan Ivar Skjetne/REINERTSEN.

Den nye kontrakten på Tjeldbergodden har en varighet på over tre år og opsjon på forlengelse i to perioder á to år. REINERTSEN estimerer kontraktsverdien til 450 millioner kroner inkludert opsjoner.

REINERTSEN har siden 1997 hatt V&M-ansvaret på Tjeldbergodden.

«Tilliten Statoil demonstrerer ved å videreføre dette samarbeidet over så mange år gjør meg skikkelig stolt. Den viser at vi leverer i henhold til kundens forventninger,» sier divisjonsdirektør Thomas Reinertsen.

Har hele verdikjeden på plass

REINERTSEN produserer for Tjeldbergodden på løpende bånd. Engineering og innkjøp utføres ved REINERTSENs hovedkontor i Trondheim, mens prefabrikasjon foregår ved offshoreverftet på Orkanger før nye løsninger installeres av REINERTSENs fagarbeidere på Tjeldbergodden. Vi samarbeider tett med Statoil hele tiden.

«I REINERTSEN gjennomfører vi hele EPCI-prosessen in-house. Vi har med tung ingeniørkompetanse og går dypt inn i hver detalj. Ingeniørene er tett på fagarbeiderne, både ved våre egne offshoreverft og under installasjon. Slik leverer vi sømløst, og nettopp derfor ser vi også sammenhengene og mulighetene for å levere bedre løsninger,» forklarer Thomas Reinertsen.

Lokale arbeidsplasser
«Kontrakten med Statoil er av stor betydning for lokalbefolkningen fra Aure og Hemne som jobber på Tjeldbergodden. Mye av kontoret og verkstedet her baserer seg på kontrakten med Statoil,» sier Reinertsen.

Teknisk Ukeblad: Statoil tildeler Reinertsen 450-millioners-kontrakt
Adresseavisen: Storkontrakt til REINERTSEN

For mer informasjon kontakt:
Thomas Reinertsen
Direktør for Divisjon fabrikasjon og installasjon
Tlf. 930 90 494

V&M2014: Fremdriftskampanjen 2013 er i gang

Ingrid Pedersen, Mari W. Håland og Maren Elise Olsen serverte boller.

Ingrid Pedersen, Mari W. Håland og Maren Elise Olsen serverte boller.

Ansatte på bergenskontoret ble mandag morgen møtt av smilende planleggere som leverte ut hjemmelagde boller i anledning fremdriftskampanjen for V&M 2014 som varer i hele april. Målsettingen med kampanjen er å få fokus på fremdriftsføring i prosjektene samt økt kunnskap og kompetanse vedrørende temaet. Målgruppen er alle engineeringsdisipliner i REINERTSEN V&M. Prosjektene konkurrerer mot hverandre og det vil bli premie for beste studie og realisering i perioden.

Beste V&M-leverandør

REINERTSEN er beste V&M-leverandør til Statoil UPN i 3. kvartal 2012!

REINERTSEN har hatt som mål å være Statoils beste V&M-leverandør siden starten av V&M-kontrakten i 2010. I 3. kvartal 2012 inntok vi igjen førsteplassen. REINERTSEN har siden starten av kontrakten aldri vært dårligere enn nummer 2, men det er ekstra gledelig å igjen bli Statoils beste leverandør.

Statoil har fem V&M-leverandører på sine installasjoner innen UPN-området i Norge: Aibel, Aker Solutions, Apply Sørco, Fabricom og REINERTSEN. I disse kontraktene er det innført et sett med KPI-målinger (Key Performance Indicators). I tillegg gis det tilbakemeldinger på hvordan leveransene gjennomføres i forhold til et definert sett av målekriterier i ulike kundetilfredshetsmålinger. Hos Statoil er det modifikasjons- og operasjonsmiljøene som gir tilbakemeldinger på hvor tilfredse de er med sine leverandørers prestasjoner. Tilsvarende tilbakemeldinger gis også fra forsyningsbasene. Disse mottar materiell og videresender det til installasjonene ute på havet.

Det benyttes en identisk KPI- og kundetilfredshetsmåling hos alle de fem leverandørene i V&M-kontraktene. Til målingene er det er også knyttet en insentivordning med inntil 2 % fortjeneste på kvartalets omsetning.

Jeg vil takke alle bidragsytere i prosjektet samt basis på alle lokasjoner for innsatsen. Dette kommer ikke av seg selv. Nå må vi fortsette det gode arbeidet fremover! Ny måling for 4. kvartal kommer fort.

Mvh
Jan Ivar Skjetne
V&M 2014

Påskjønnelse fra Statoil til instrumentdisiplinen

Mats sparte penger for Statoil.

I forbindelse med et V&M-prosjekt REINERTSEN har på Troll C skulle det installeres 100 m nye tubingrør. Ute på havet dukket det opp krav om overflatebehandling. Gode argumenter ble lagt frem for å sandblåse og male tubingrørene før isolering. Estimat for maling lød på kr 200 000.

Da kravet endelig nådde prosjektgruppa på land ble det umiddelbart utfordret, og etter et dykk i TR-biblioteket fant gruppa frem til relevant styrende dokumentasjon (TR) som angir at gitt materialkvalitet ikke skal males.

Besparelsen på kr 200 000 er et viktig bidrag til Statoils mål om Value for Money («Meir for pængan»), og den resulterte i at Mats M. Åldstedt fikk tildelt twistpose og hilsen fra Hans Jakob Hegge som er områdedirektør for Nordsjøen Øst i Statoil

I tillegg til at vi er beste V&M-leverandør, så er slik innsats med på å gjøre oss til en mer attraktiv leverandør. Flott gjort, Mats!

Påskjønnelse fra Statoil til Gorm Hansen og REINERTSEN

Gorm på storskjerm hos Statoil.

Gorm Hansen er prosjektleder for REINERTSEN på et V&M-prosjekt på Troll C. I forbindelse med modifikasjon av diverse tubinglinjer var det planlagt å skifte ut heat trace-varmekabler på disse. I stedet for utskifting foreslo Gorm testing og fortsatt bruk, noe som også ble resultatet. Dette førte til en besparelse for kunden i både tid og kostnader. Dette har vakt berettiget positiv oppmerksomhet hos Statoil, og på prosjektmøtet i Bergen tirsdag 18. september fikk Gorm Twist og rosende omtale.

Bildet (over) og nedenstående tekst skal visstnok være på storskjerm hos Statoil Bergen nå:

VFM på kr 980.000,- for sparte utgifter på skifte av varmekabel til HTA. (VFM: Value For Money)

Gorm Hansen RE var initiativtaker til å teste kabelen før den og isolasjonen ble fjernet.

PS! Samme beløp kan spares når tilsvarende jobb på HTB skal gjøres i 2013.

Flott gjort, Gorm!

Geir Suul
Forretningsutvikler
Avdelingsleder for prosessanlegg

Foredrag fra MOD 2012

Offshore Media Group og NITO arrangerte MOD 2012 på Stavanger Forum 14.-15. mars. REINERTSEN var blant selskapene du kunne møte på konferansen. Vår V&M-leder på Troll B, Tor Magne Johnsrud, holdt foredrag. Fikk du ikke med deg innlegget hans? Nå kan du laste ned alle foredragene fra Modifikajonskonferansen og se dem her!

%d bloggere like this: