Gateoppgradering på Bakklandet

I bysentrum verden over må det gjøres prioriteringer mellom ulike brukergrupper med forskjellige behov. På Nedre Bakklandet i Trondheim sentrum oppgraderes gatene nå med en videreføring av sykkelheller i brosteinsmiljø tilpasset den gamle trehusbebyggelsen langs Nidelva. tegn_3 og REINERTSEN har prosjektert gateoppgraderingen gjennom Nygata til Bakke bru og en flott liten plass for opphold.

Les diskusjon i Adresseavisa: Disse hellene er for syklende og kjørende

Bildet: Bakklandets gater Foto: tegn_3

Bildet: Bakklandets gater Foto: tegn_3

Reklamer

Ledersamling for Divisjon Engineering Land: Vi leverer med stolthet!

På bildet ser vi Mats Hörnfeldt, Siri Hunnes Blakstad, Asgeir Jørgensen , John Minkhe. Helge Berset. Magnus Sundling, Mathias Thorsson, Örjan Bryggö, Merete Kvidal, Timon Linderud, Aida Ploskic, Anna Olsson og Arnfinn Hardersen.

På bildet ser vi Mats Hörnfeldt, Siri Hunnes Blakstad, Asgeir Jørgensen , John Minkhe. Helge Berset. Magnus Sundling, Mathias Thorsson, Örjan Bryggö, Merete Kvidal, Timon Linderud, Aida Ploskic, Anna Olsson og Arnfinn Hardersen.

Divisjon Engineering Arkitekt Land (DEAL) har hatt ledersamling ved vårt kontor i Malmø.

Det er relativt sjelden at hele ledergruppen i DEAL møtes fysisk, stort sett jobber vi sammen på video. Derfor ble det spennende, lange og intense dager da vi traff hverandre i Malmø. Agenda for samlingen var kvalitet og forretningsutvikling. Det produseres mye godt i DEAL, men vi vil fortsette å jobbe med vår ambisjon om å levere med stolthet. Vi setter derfor i gang et kvalitetsprogram. Dette arbeidet skal ledes av Reidar Gjersvik som er nyansatt i DEAL for å jobbe med blant annet videreutvikling av våre samarbeidsprosesser og –verktøy.

Etter ledersamlingen rakk vi også en byvandring med Malmøkontorets Lotta Hjern som guide. Vi så blant annet Rådmansgatan som REINERTSEN har detaljprosjektert for ombygging med bedre trase for buss. Utbyggelsen av Rådmansgatan ble innviet i mars 2014.

«Det er utrolig artig å se bredden av våre prosjekt i DEAL. Det siste året har divisjon Engineering Arkitekt Land vunnet mange spennende prosjekter. Vi har virkelig etablert oss godt i et nytt marked innen arbeidsplassutforming. Nytt regjeringskvartal og Kripos er noen eksempler på spennende prosjekt vi har vunnet. Vi har enormt mye tverrfaglig kompetanse, det skal vi være stolt av, sier Siri Hunnes Blakstad, leder for DEAL Norge og Sverige.

201503_Ledersamling og befaring Malmø_Lucie 2

Gang- og sykkelbrua på Snekkarberget i Levanger tar form

DSC05115

REINERTSEN AS med underkonsulenter tegn_3, Eggen Arkitekter og Erik Selmer har prosjektert en ny gang- og sykkelbru på Snekkarberget i Levanger for Levanger kommune. Hovedentreprenør er Farbu & Gausen AS.

«Byggestart var høsten 2014 og de siste ukene har brua virkelig begynt å ta form,» melder Roar Hugudal, prosjekteringsleder på prosjektet.

Se flere bilder av brua og byggeprosessen her: http://on.fb.me/17B8Ig1

DSC05203

Nominert til årets bygg 2014

Foto: Trond Joelson.

Foto: Jiri Havran.

Juryen for Årets Bygg og Anlegg har nominert Hurdal skole, kultursenter og idrettshall til «Årets Bygg 2014»!

Les artikkelen i Byggeindustrien/bygg.no: «Disse er nominert til Årets Bygg og Anlegg 2014»: http://www.bygg.no/article/1227163…

REINERTSEN og tegn_3 har stått for mange fagområder i dette prosjektet: plan, arkitektur, landskapsarkitektur, akustikk og veg.

Les mer om prosjektet her: http://www.tegn3.no/…/hurdal-skole-kulturhus-og-idrettshall/

Godt nytt år!

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Vi i REINERTSEN ønsker alle et knakende godt nytt år!

Vi skal gjøre vårt beste for at 2015 blir et så bra år som mulig.

Hva er ditt nyttårsforsett?

Bedre inneklima på videregående skoler i Akershus

Asker videregående skole. Kilde: Wikimedia Commons.

Asker videregående skole. Kilde: Wikimedia Commons.

REINERTSEN har fått avrop på et inneklimaprosjekt for deler av fire videregående skoler gjennom en rammeavtale med Akershus fylkeskommune: Asker, Bjørkelangen, Bjertnes og Ås videregående skoler.

Hovedhensikten med prosjektet er at alle skolene skal ivareta gjeldende krav til inneklima. Oppdraget starter med å kartlegge dagens tilstand gjennom tilstandsanalyse av skolene. Dette inkluderer i hovedsak tekniske anlegg, men vinduer, klimaskjerm, universell utforming, akustikk og brann skal trolig også gjennomgås. REINERTSEN og tegn_3 skal i første omgang levere et forprosjekt med nødvendig tegningsunderlag og romskjemaer for alle rom som beskriver hvilke tiltak som skal utføres for alle fag. Dersom prosjektet vedtas av fylkeskommunen skal vi trolig utarbeide anbudsunderlag for generalentreprise, detaljprosjekteringen samt oppfølging i byggeperioden.

REINERTSEN, Rejlers og Norconsult utvider sitt samarbeid i store jernbaneprosjekter

 

REINERTSEN, Rejlers og Norconsult vil være med på toget når den fremtidige høyhastighetsjernbanen i Sverige vokser frem. Flere vellykkede prosjekter baner veg for fortsatt suksess. For å kunne tilby et komplett utvalg av tjenester når nye satsninger innen infrastrukturområdet går i gang, utvider vi vårt samarbeid. Nå forsterkes den svensknorske trioen med tyske Deutsche Bahn International (DBI). Sammen tar de et krafttak for å prosjektere og anlegge jernbane for raske tog.

De tre førstnevnte konsulentselskapene arbeider allerede side om side i flere prosjekter, blant annet med forbedringstiltak på strekningen Trelleborg–Lockarp og kapasitets- og sikkerhetsøkende tiltak ved Frykdalsbanen. Selskapene er også involvert i kontaktledningsoppgraderingen mellom Moholm og Falköping.

«I mange av de store satsningene som gjøres for å utvikle vår infrastruktur kreves det at de tekniske konsulentselskapene samarbeider og tar ansvar for helheten,» sier John Minkhe i REINERTSEN.

I 2013 var Rejlers med og ledet arbeidet med å utvikle en systemstandard for ny stambane med høyhastighetstog. DBI har erfaring fra utbygging av høyhastighetsjernbane i Tyskland, Kina og Taiwan. Sammen med REINERTSEN og Norconsult kan et komplett tjenesteområde tilbys på det svenske markedet.

«Det føles helt riktig at vi tar felles tak for å få være med og utvikle høyhastighetsjernbane. Både Sverige og Tyskland lever på et deregulert jernbanemarked med samme type krav og forutsetninger,» sier Laszlo Sarközi i Rejlers.

«Vi kompletterer hverandre og jobber bra sammen. Det vil eksisterende og nye kunder kunne dra nytte av fremover,» forteller Johan Sivengård i Norconsult.

Fremover kommer samarbeidet til å skje under navnet R2N Civil Engineering. I samarbeidet tilbys heldekkende kompetanse innen blant annet anlegg, bro, bygg, landskap, miljø og BEST (bane, el, signal og tele).

For ytterligere informasjon, kontakt:

Laszlo Sarközi, divisionssjef Infra, Rejlers, +46 72 213 82 39 

John Minkhe, till Leder Markedsområde Infrastruktur, REINERTSEN, +47 404 53 111 

Johan Sivengård till leder Markedsområde Veg & Bane, Norconsult, +46 73 079 50 33

%d bloggere like this: